Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Savremeni proces visokog obrazovanja u Mostaru započeo je još 1950. godine otvaranjem Više pedagoške škole, zatim Više tehničke škole – mašinske struke i Više poljoprivredne škole. Odjeljenja Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu formirana su 1970. godine, a 1976. prerasla su u samostalne fakultete.

Uzimajući u obzir više decenija dugu historiju, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru se može pohvaliti velikim brojem značajnih datuma ukratko pobrojanih u nastavku.

1950

6. novembar

Osnovana Viša pedagoška škola.

1959

11. novembar

Osnovana Visoka tehnička škola mašinske struke (VTŠMS).

1961

10. mart

Osnovan Studentski dom u Mostaru, čija prava preuzima 1970. godine Univerzitet.

1970

22. juli

Spajanje VTŠMS sa Mašinskim fakultetom u Sarajevu.

1970/71

Akademske godine

Počela sa radom Pedagoška akademija

1971/72

Akademske godine

U Mostaru formirano Odjeljenje Pravnog fakulteta iz Sarajeva.

1971

Godina

U Mostaru formirano Odjeljenje Ekonomskog fakulteta iz Sarajeva.

1975

14. februar

Skupština opštine Mostar donijela Zaključak o organizovanju pripremnih radnji za osnivanje Univerziteta.

1975

16. maj

Skupština opštine Mostar obrazovala Inicijativni odbor za utvrđivanje koncepcije Univerziteta.

1975

28. novembar

Formiran Mašinski fakultet u Mostaru.

1976

1. septembar

Formiran Ekonomski fakultet u Mostaru.

1976

1. septembar

Počeo sa radom Pravni fakultet u Mostaru

1976

21. decembar

Koordinacioni odbor Izvršnog vijeća Skupštine SRBiH razmatrao je osnove Univerziteta u Mostaru i zaključio da su se stekli uslovi za njegovo osnivanje

1977

11. februar

Prva konstituirajuća sjednica Skupštine Univerziteta “Džemal Bijedić” na kojoj je izabran prvi rektor Univerziteta Bela Ler, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Mostaru.

1977

14. februar

Svečano proglašenje Univerziteta “Džemal Bijedić” obavljeno je u Narodnom pozorištu u Mostaru.

1977

9. decembar

Donesena je odluka o osnivanju Univerzitetske biblioteke.

1977

16. decembar

Formirano Kulturno-umjetničko društvo Univerziteta “Džemal Bijedić”.

1978

1. septembar

Počeo sa radom Građevinski fakultet u Mostaru.

1981

mart

Univerzitetska biblioteka dobila status Depozitarne biblioteke UN “Dag Hamaršeld”.

1981

2. septembar

Univerzitetska biblioteka dobiva status Depozitarne biblioteke za obrazovanje, nauku i kulturu.

1993

9. maj

U potpunosti izgorjela zgrada i knjižni fond Univerzitetske biblioteke.

1993

novembar

Odlukom ratne vlade rad Univerziteta “Džemal Bijedić“ se nastavlja na privremenim lokacijama: zgrada Socijalnog, Mala sala Narodnog pozorišta i Spomen-kuća Džemala Bijedića.

1997

1. oktobar

Donesena Odluka Savjeta Univerziteta o otvaranju dvogodišnjeg studija Informatika u okviru Univerziteta.

1997/98

godine

Počeo sa radom Studij agromediteranskih kultura u okviru Univerziteta

1999

19. maj

Donesena Odluka Savjeta Univerziteta o otvaranju dodiplomskog Studija za jezike.

2002

25. mart

Studij za jezike prerasta u Fakultet humanističkih nauka.

2002/03

Akademske godine

Pedagoška akademija prerasta u Nastavnički fakultet.

2003

Godine

Agromediteranski fakultet počeo sa radom

2003

17. februar

Studij informatike prerasta u Fakultet informacijskih tehnologija.

2012

31. maj

Konstituiran Senat Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru.

2012

20. septembar

Konstituiran Upravni odbor Univerziteta “Džemal Bijedić“ u Mostaru.

2015

11. juni

Univerzitet “Džemal Bijedić“ u Mostaru dobio institucionalnu akreditaciju.

2015

8. juli

Univerzitet “Džemal Bijedić“ u Mostaru postao integrirana institucija.

2019

Septembar 2019.

Univerzitet “Džemal Bijedić“ u Mostaru uspješno reakreditovan.