Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Kao generator sveukupnog razvoja društva, Univerzitet ostvaruje svoju misiju stvaranja novih znanja i tehnologija za vrijeme koje dolazi kroz spektar obrazovnih procesa različitih sadržaja i nivoa uz primjenu međunarodnih standarda obrazovanja pokrećući pet multidisciplinarna Univerzitetska studija - Poslovna informatika, Zdravstv ena njega, Dizajn interijera, Studij turizma i Farmacija.

Poslovna informatika

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru upisuje četvrtu generaciju studenata na multidisciplinarni akademski studij POSLOVNA INFORMATIKA u organizaciji Fakulteta informacijskih tehnologija i Ekonomskog fakulteta.

Trajanje
 • 3 godine / 180 ECTS (redovni-samofinansirajući i DL - distance learning)
Smjerovi
 • Multidisciplinarni studij: Poslovna informatika
Mogućnost zaposlenja
 • upravljanje informacijskim sistemima
 • korištenje alata poslovne intelegencije i sistema odlučivanja
 • korištenje računarskih mreža i komunikacijskih tehnologija u okviru poslovnih informacijskih sistema
 • dizajniranje organizacijske strukture
 • kreiranje istraživačkih, marketing i biznis planova
 • projektni menadžment
 • analiza i vrednovanje finansijskih aspekata poslovanja organizacije

Zdravstvena njega

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru u saradnji sa partnerskom institucijom Kantonalna bolnica "Dr. Safet Mujić" u Mostaru upisuje treću generaciju studenata na univerzitetski studijski program Zdravstvena njega koji je usaglašen sa najvišim evropskim standardnima i organiziran prema Direktivama Evropske Unije za medicinske tehničare/sestre, što otvara mogućnost lakšem zapošljavanju, razmjeni studenata i nastavku školovanja.

Trajanje
 • 4 godine / 240 ECTS
Smjerovi
 • Diplomirana medicinska sestra sa usmjerenjima: Opce sestrinstvo, Anestetičar-asistent, Njega hirurskih bolesnika, Njega internistickih bolesnika
 • Diplomirani fizioterapeut
Mogućnost zaposlenja
 • državne i privatne ambulante (obiteljske medicine ili specijalističke)
 • domovi zdravlja i bolnice
 • kao patronažna medicinska sestra/tehničar, u školama ili za kućnu njegu
 • institucije ili organizacije koje se bave unapređenjem zdravlja, prevencijom i liječenjem bolesti te habilitacije i rehabilitacije

Dizajn interijera

Dizajn interijera bavi se estetskim i funkcionalnim osmišljavanjem privatnog i javnog prostora različite namjene kroz optimalno korištenje boje, svjetlosti, materijala i karakteristika prostora. Programski sadržaj objedinuje oblasti arhitekture, dizajna i likovnih umjetnosti, građevinarstva, ekonomije, historije umjetnosti, hortikulture, ekonomije, informatike i sociologije. Završetkom školovanja na prvom ciklusu studija stiče se zvanje dizajner interijera - bachelor.

Trajanje
 • 4 godine / 240 ECTS
Mogućnost zaposlenja
 • u arhitektonskim i dizajnerskim studijima,
 • u planiranju i uređenju komercijalnih prostora, prostora za potrebe turizma, kulture, ugostiteljskih, stambenih prostora, sakralnih prostora, te javnih urbanih prostora
 • u pozorištu, televizijskim kućama kao scenografi
 • u planiranju izložbenih prostora za različite namjene (privredni i svi drugi sajmovi)

Studij turizma

Studij turizma je akademski dodiplomski studij u trajanju od trie godine (6 semestara). programski sadržaj studija objedinuje znanja iz oblasti ekonomije, različitih oblika turizma, kulturno-historijskog nasljeđa, svjetskih jezika i sl. Studij turizma je osmišljen u skladuu sa potrebama onih koji su se opredjelili da razvijaju karijeru u oblasti turizma.

Trajanje
 • 3godine /180 ECTS
Mogućnost zaposlenja
 • upravljanje poslovanjem hotela
 • upravljanje ugostiteljskim objektima
 • rad u turističkim agencijama i organizacijama
 • upravljanje spa i wellness centrima
 • organizacija događaja
 • konsultanske usluge

Studij Farmacija

Farmacija, integrisani akademski studijski program I i II ciklusa je oblikovan sa ciljem da ponudi nastavne sadržaje koji će studentima omogućiti stjecanje odgovarajućih znanja, vještina i kompetencija u skladu sa najvišim standardima i normativima iz ove oblasti. Studij farmacije je multidisciplinaran, uključuje temeljne, biomedicinske i stručne predmete kojima se postiže stjecanje specifičnih znanja i vještina iz polja farmacije.

Trajanje
 • 5 godina / 300 ECTS
Mogućnost zaposlenja
 • javne i privatne apoteke,
 • farmaceutska industrija,
 • biohemijski laboratoriji,
 • istraživački, proizvodno-tehnološki i kontrolno-analitički
 • laboratoriji,
 • prodaja lijekova,
 • registracija lijekova,
 • agencije za lijekove,
 • zavodi za kontrolu lijekova,
 • druge ustanove javnog zdravstva i privatne zdravstvene institucije.

Doktorski studij Politehnika

Doktorski studij "Politehnika" organizovan je na Univerzitetu "Džemal Bijedić" za sticanje doktorata iz Tehničkih nauka (oblast Građevinarstvo, oblast Mašinstvo, oblast Informatika). Doktorski studij "Politehnika" nudi studentima precizno strukturirano obrazovanje, uključujući obavezne predmete koji studentu daju solidnu naučnu podlogu, bavljenje istraživačkim radom na nivou međunarodne konkurentnosti uz kvalitetno mentorsko vođenje, te mogućnost razvoja vještina prijenosa znanja mogućim angažmanom na univerzitetskim studijskim programima, uključivanjem u naučno-istraživačke i nastavne seminare koje organizuju Fakulteti ili učešćem na međunarodnim i domaćim konferencijama.

Trajanje
Smjerovi
 • Oblast Građevinarstvo (Geotehnika, Građevinski materijali, Hidrotehnika, Inženjerske konstrukcije)
 • Oblast Mašinstvo (Zavarivanje, Obrada deformisanjem, Obrada rezanjem, Konstrukcije, CIM, Upravljanje sistemom organizacije, Energetika)
 • Oblast Informatika
Mogućnost zaposlenja
 • Završetkom studija student postaje doktor tehničkih nauka i osposobljen je za kritičku analizu, ocjenu i sintezu novih i kompleksnih koncepata i razvoj novih metodoloških postupaka u naučnim granama relevantnim za odabranu oblast. Student je isto tako osposobljen za samostalan napredan naučno-istraživački i stručni rad u modeliranju, proračunavanju, analizi i projektovanju sistema u tim naučnim granama.