Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Ideja o osnivanju Univerzitetske biblioteke javila se iste godine kada je osnovan Univerzitet “Džemal Bijedić”. Svečano otvaranje Univerzitetske bibllioteke je bilo 27. novembra 1980. godine, što je predstavljalo značajan događaj za razvoj Univerziteta, ali i grada Mostara.

Univerzitetska biblioteka je dobila prostor za adaptaciju na Lenjinovom šetalištu (bivša zgrada Doma mladih). Prostor kojim je raspolagala iznosio je 630 m2, posjedovala je dvije čitaonice sa preko 150 čitaoničkih mjesta. Do devedesetih godina prošlog stoljeća Univerzitetska biblioteka je prerasla u moderni bibliotečko-informacioni centar.

Tokom agresija HVO-a na Mostar 1993. godine, Univerzitetska biblioteka je potpuno stradala. Zgrada i cjelokupan knjižni fond nestali su u vatrenoj stihiji, a ruševine koje su ostale i danas svjedoče da je Mostar bio grad koji je znao cijeniti znanje i nauku.

Ratne godine su prekinule rad Univerzitetske biblioteke, koji je ponovo uspostavljen akademske 1996/97. godine u zgradi Rektorata (Sjeverni logor), u prostoriji od 60 m2.

U tim danima knjižni fond se gradio uglavnom od poklona i donacije, od kojih su najznačajnije donacija Okruga Mostar, SOROŠ-a, Paderborna, Wusa, i dr.

U oktobru 2000. godine Biblioteka seli u novi adaptirani prostor, gdje stječe povoljnije uvjete za rad. U novom prostoru Biblioteka organizira svoj rad u skladu sa bibliotečkim propisima i standardima.

Infrastuktura Univerzitetske biblioteke

Danas se Univerzitetska biblioteka nalazi u prostoru od 250 m2 u okviru Kampusa Univerziteta. U tom prostoru je smještena čitaonica sa 80 čitaoničkih mjesta, odjeljenje za obradu knjižne građe, skladišni prostor, te odjeljenje za rad sa korisnicima. Biblioteka posjeduje preko 32 000 knjižnih jedinica, abecedni autorsko-naslovni lisni katalog, stručni lisni katalog, stručni lisni katalog monografskih publikacija na stranim jezicima i online katalog.

2008. godine Univerzitetska biblioteka postaje članica COBISS sistema i Virtualne biblioteke BiH, što omogućava automatiziranu obradu knjižne građe i online katalog na web adresi www.cobiss.ba

Knjižni fond i zbirke

Biblioteka posjeduje preko 32 000 knjižnih jedinica. Za korisnike je na raspolaganju 50 naslova časopisa iz društvenih, tehničkih, pedagoških, književnih i drugih oblasti, od čega je jedan broj na engleskom jeziku. 

Univerzitetska biblioteka je u okviru knjižnog fonda formirala Posebnu zbirku, Arhivsku zbirku te Zbirku starih i rijetkih knjiga. 

Posebnu zbirku čine magistarski radovi i doktorske disertacije Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, ali i drugih univerziteta u BiH. 2010. godine Biblioteka je jedan dio ove zbirke prezentirala široj naučnoj javnosti kroz Bibliografiju doktorskih i magistarskih radova Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru: 2000-2009. Promocijom pomenute Bibliografije i izložbom radova koje je obuhvatila, obilježena je 30. godišnjica osnivanja i rada Univerzitetske biblioteke.

Arhivsku zbirku čine monografske i serijske publikacije čiji je izdavač Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru. Njome se na jednom mjestu baštini izdavačka djelatnost Univerziteta, te je prezentirana u online katalogu Biblioteke. Planirano je u skorije vrijeme završiti i drugu fazu ovog projekta, tj. da uz bibliografski opis monografske publikacije u online katalogu bude dostupna fotografija korice i sadržaja knjige. 

Zbirku starih i rijetkih knjiga čine knjige štampane do 1950. godine.  

Serijske publikacije čiji je izdavač Univerzitet analitički su prezentirane u online katalogu Biblioteke, tj. izrađeni su bibliografski zapisi objavljenih naučnih i stručnih radova časopisa: Istraživanja, Educa, Sportski logos, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta i Revija za pravo i ekonomiju.

Korisnici i uposlenici Univerzitetske biblioteke

Korisnici Univerzitetske biblioteke su studenti i uposlenici Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, ali biblioteka pruža usluge svim zainteresiranim istraživačima, srednjoškolcima i ostalim građanima Mostara i okoline. Korisnicima je na raspolaganju cjelokupan knjižni fond te usluge međubibliotečke pozajmice sa bibliotekama u BiH.

U Univerzitetskoj biblioteci rade dvije uposlenice (VSS), koje su prošle sve obuke i dobile licence za rad u COBISS sistemu, te rade na stručnim bibliotečkim poslovima. 

Početkom 2015/16. ak. godine Univerzitetska biblioteka je automatizirala i pozajmicu knjižne građe, te time zaokružila bibliotečko poslovanje u COBISS sistemu.

Saradnja sa drugim bibliotekama

Univerzitetska biblioteka je u proteklom periodu ostvarila saradnju sa: Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH, Bibliotekom ANUBiH, Bošnjačkim institutom u Sarajevu, univerzitetskim i narodnim bibliotekama u BiH.

2005. godine Univerzitetska biblioteka je postala članica mreže NATO library.

2015. godine ostvarena je saradnja sa Slavenskom bibliotekom Nacionalne biblioteke Republike Češke. Objavljene monografske publikacije iz oblasti književnosti, lingvistike i historije kao i serijske publikacije čiji je izdavač Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru upotpunjuju knjižni fond ove biblioteke.

Registar zbornika radova

Bilten prinova - monografske publikacije

Bilten prinova - članci iz serijskih publikacija

Bilten prinova - posebna zbirka (doktorski i magistarski/master radovi)