Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je u 2023. godini, nakon druge akreditacije koja je provedena 2019. godine i njenog isteka trajanja od četiri godine, ponovo prošao kroz proces institucionalne akreditacije. Na osnovu pozitivnog mišljenja i preporuke Komisije stručnjaka, koja je uradila eksternu evaluaciju Univerziteta, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona je 4. decembra 2023. godine donijelo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Navedenim Rješenjem, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru akreditovan je naredne četiri godine.

Univerzitet nastoji kontinuirano jačati svoju ulogu odgovorne institucije unutar društvene zajednice u kojoj djeluje, te osigurati ulogu prepoznatljivog središta naučnog, naučno-istraživačkog i umjetničkog rada koje okuplja timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika.

Shodno tome, Univerzitet znatno ulaže u sistem kvaliteta i evaluacije, provođenjem periodičnih studentskih evaluacija i samoevaluacija uposlenika Univerziteta. Pored toga, formiran je Odbor za kvalitet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, te timovi za kvalitet koji djeluju na nivou fakulteta i univerzitetskih studija koji egzistiraju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Tradicionalnu aktivnost, već drugu godinu za redom, predstavlja organizacija Dana kvaliteta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, koja predstavlja set različitih radionica i diskusija za uposlenike i studente Univerziteta. Radionice se održavaju s ciljem upoznavanja zaposlenika i studenata Univerziteta sa aktuelnim procesima u obrazovanju, razvoju karijere, jačanju saradnje sa poslovnim okruženjem, razvoju studijskih programa i drugim temama relevantnim za ostvarenje preduslova sistema kvaliteta u visokom obrazovanju.

 

O SLUŽBI ZA OSIGURANJE KVALITETA NA UNIVERZITETU „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru trajno je opredjeljen za poboljšanje kako organizacione strukture, tako i kvaliteta obrazovanja, pružanja i isporuke znanja. Još 2003. godine Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru donosi Plan institucionalnog razvoja (PIR), u okviru kojeg je strateškim ciljevima definisan i sistem upravljanja kvalitetom.

Univerziteti u BiH su 2004. godine prošli Institutional Evaluation Programme koji je provela Evropska asocijacija univerziteta/European University Association (EUA), što je predstavljalo prvu vanjsku reviziju bh. Univerziteta i Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Finalni izvještaj EUA svakako je pomogao Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru u budućem radu i aktivnostima, dajući smjernice i ukazujući na probleme i moguće pravce razvoja Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

U okviru Tempus projekta „Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH" na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru 11. septembra 2006. godine je otvorena Kancelarija za osiguranje kvaliteta koja je smještena u Rektoratu Univerziteta.

Danas, u okviru Sekretarijata Univerziteta, djeluje Služba za osiguranje kvaliteta, a smještena je u zgradi Rektorata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

 

Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS
Alim Abazović, dipl. Iur.
E-mail: Alim.Abazovic@unmo.ba
Telefon: 036/281-026
Referent za osiguranje kvaliteta i ECTS

Odbor za kvalitet je stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Zadaci i dužnosti Odbora za kvalitet su:
 • da učestvuje u izgradnji i širenju kulture kvaliteta na Univerzitetu;
 • da učestvuje u analizi i unapređenju internog sistema kvaliteta na Univerzitetu;
 • da učestvuje u provođenju postupaka internih evaluacija i akreditacija;
 • da učestvuje u analizi, izradi i izmjeni procedura i ostalih dokumenata sistema kvaliteta;
 • da sarađuje sa Kolegijem rektora i timovima za osiguranje kvaliteta na fakultetima i univerzitetskim studijima;
 • da unapređuje način i postupak vrednovanja i osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i istraživačkog rada;
 • da podnosi godišnji izvještaj o svom radu Senatu Univerziteta;
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom i drugim aktima Univerziteta;
Odbor za kvalitet čine:
 • prorektor za naučno-nastavna pitanja, predsjedavajući;
 • prorektor za nauku i naučno-istraživački rad;
 • prodekani za nastavu na fakultetima;
 • voditelji univerzitetskih studija;
 • voditelji doktorskih studija;
 • generalni sekretar Univerziteta;
 • Služba za osiguranje kvaliteta;
 • predsjednik Unije studenata;
 • predstavnik poslovnog okruženja; 

 

Zadaci i dužnosti Timova za kvalitet su:

 • da učestvuje u izgradnji i širenju kulture kvaliteta na fakultetu/studiju;
 • da učestvuje u analizi i unapređenju internog sistema kvaliteta na fakultetu/studiju;
 • da učestvuje u provođenju postupaka internih evaluacija i akreditacija na fakultetu/studiju;
 • da učestvuje u analizi, izradi i izmjeni procedura i ostalih dokumenata sistema kvaliteta;
 • da sarađuje sa Odborom za kvalitet i Službom za osiguranje kvaliteta;
 • da unapređuje način i postupak vrednovanja i osiguranja kvaliteta visokog obrazovanja i istraživačkog rada;
 • da podnosi godišnji izvještaj o svom radu Naučno-nastavnom vijeću fakulteta/univerzitetskog studija;
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom i drugim aktima Univerziteta;
Timove za kvalitet na fakultetima/univerzitetskim studijima čine:
 • prodekani za nastavu na fakultetima/voditelji univerzitetskih studija, predsjedavajući;
 • predstavnik nastavnika;
 • predstavnik saradnika;
 • predstavnik spoljnih saradnika;
 • predsjednik asocijacije studenata na fakultetu/univerzitetskom studiju;
 • predstavnik administrativno-tehničkog osoblja;
 • predstavnik poslovnog okruženja;
 • predstavnik alumni zajednice;

Rezultat: 22 dokument/dokumenata

Statut Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Preuzmi - veličina datoteke: 1208KB

Strategija internacionalizacije Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 2018.-2023.

Preuzmi - veličina datoteke: 774KB

Politika Kvaliteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Preuzmi - veličina datoteke: 265KB

PRAVILNIK O Unutrašnjoj Organizaciji I Sitematizaciji Radnih Mjesta

Preuzmi - veličina datoteke: 4683KB

Zakon O Visokom Obrazovanju U HNK

Preuzmi - veličina datoteke: 272KB

Pravilnik O Akreditaciji Visokoskolskih Ustanova I Studijskih Programa U HNK

Preuzmi - veličina datoteke: 181KB

Kriteriji Za Akreditaciju Visokoskolskih Ustanova U Bih

Preuzmi - veličina datoteke: 324KB

Kriteriji Za Akreditaciju Studijskih Programa Prvog I Drugog Ciklusa U Bih

Preuzmi - veličina datoteke: 331KB