Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Rukovođenja Univerzitetom je povjereno rektoru kojeg, tajnim glasanjem, bira Senat. Rektori se biraju na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. U višedecenijski dugoj historiji obrazovanja nekih od najznačajnijih ličnosti Hercegovine, Univerzitetom je rukovodili:

2018 - 2022

2018 - 2022

Dr. Elvir Zlomušica

dr. Sead Pasic

2012 - 2018

Dr. Sead Pašić

dr. Fuad Catovic

2011 - 2011

Dr. Fuad Ćatović

Ahmed Dzubur

2010 - 2011

Dr. Ahmed Džubur

Dr. Suzana Bubic

2008 - 2010

Dr. Suzana Bubić

Dr. Fuad Catovic

2004 - 2008

Dr. Fuad Ćatović

Dr. Elbisa Ustamujic

2002 - 2004

Dr. Elbisa Ustamujić

Dr. Mustafa Selimovic

1996 - 2002

Dr. Mustafa Selimović

Dr. Kreim Slipicevic

1994 - 1996

Dr. Kerim Slipičević

Dr. Berislav Blazevic

1986 - 1991

Dr. Berislav Blažević

Dr. Emir Humo

1980 - 1985

Dr. Emir Humo

Dr. Bela Ler

1977 - 1979

Dr. Bela Ler