Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru osnovan je 11.02.1977. godine. Danas u sastavu Univerziteta djeluje osam fakulteta, čiji se rad zasniva na Bolonjskim principima.

Od juna 2015. godine Univerzitet je akreditirana visokoškolska ustanova, te jedina javna visokoškolska ustanova u HNK koja je izvršila potpunu integraciju, te time transparentno i nedvosmisleno dokazala visoki kvalitet nastavnog procesa na našem Univerzitetu.

Agromediteranski fakultet

Agromediteranski fakultet je osnovan 1997. godine, kao članica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Početak rada se javlja kao potreba regije za mladim stručnjacima, koji će u agroekološkim uslovima submediteranskog dijela BiH razvijati specifičnu voćarsko-vinogradarsku, povrtlarsko-cvjećarsku proizvodnju, te svijesti o ekologiji i upravljanju okolišom u poljoprivredi.

Trajanje
 • 3 godine / 180 ECTS
Smjerovi
 • Biotehnika
 • Nutricionizam
Mogućnost zaposlenja
 • Samostalna poljoprivredna proizvodnja
 • Poljoprivredne apoteke
 • Laboratorije za analizu poljoprivrednih proizvoda
 • Savjetodavne usluge
 • Državne institucije

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet je osnovan 1976. godine. Edukacija i osposobljavanje visokoobrazovanog akademskog i stručnog kadra koji će uspješno odgovarati savremenim poslovnim izazovima, kao i naučnoistraživački rad i saradnja na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou sa naučnoistraživačkim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i privredom, je primarna misija Fakulteta.

Trajanje
 • 4 godine / 240 ECTS
Smjerovi
 • Akademski dodiplomski studij
Mogućnost zaposlenja
 • privatni sektor (preduzetnik, menadžer nabave, menadžer prodaje, finansijski menadžer, računovođa, interni revizor, menadžer ljudskih resursa)
 • javni sektor (stručni saradnik, državni službenik, profesor ekonomske grupe predmeti)
 • neprofitni sektor (projekt menadžer, savjetnik, izvršni direktor)

Fakultet humanističkih nauka

Fakultet humanističkih nauka je osnovan 1999. godine, kao članica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Na svim odsjecima Fakulteta humanističkih nauka, uveden je studijski koncept po principu 4 + 1, što praktički znači da student, nakon položenih ispita u prve četiri godine i odbranjenog diplomskog rada, ima pravo na visoku stručnu spremu i upis na drugi ciklus, tj. na master studij.

Trajanje
 • 4 godine / 240 ECTS
Smjerovi
 • Bosanski jezik i književnost
 • Engleski jezik i književnost
 • Njemački jezik i književnost
 • Turski jezik i književnost
 • Historija
 • Žurnalistika i odnosi s javnošću
Mogućnost zaposlenja
 • Profesor jezika i književnosti u školama
 • PR menadžer, lektor, novinar
 • Institucije kulture i obrazovanja
 • Arhiv i muzej
 • Prevođenje sa stranih jezika
 • Turističke zajednice, agencije, zavodi

Fakultet informacijskih tehnologija

FIT, članica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, postoji, raste i razvija se već osamnaest godina. Nudimo moderno opremljene učionice te ugodan prostor za učenje i druženje velikog broja studenata. Budući da se svijet informacijskih tehnologija neprestano mijenja i napreduje s tehnološkim izmjenama se mijenja i napreduje i FIT. Sadašnjost i budućnost je nezamisliva bez informacijskih tehnologija, postanite njezin dio.

Trajanje
 • 3 godine / 180 ECTS
 • 4 godine / 280 ECTS
Smjerovi
 • Razvoj softvera
 • Softverski inžinjering
Mogućnost zaposlenja
 • Analiza i projektovanje informacijskih sistema
 • Projektovanje, dizajn i implementacija baza podataka
 • Softverski inženjering
 • Web programiranje
 • Razvoj softvera za mobilne uređaje
 • Implementacija i održavanje softverskih rješenja
 • Sigurnost informacijskih sistema
 • Sistemska i mrežna administracija

Građevinski fakultet

Građevinski fakultet je osnovan 1978. godine. Naši diplomanti su dali veliki doprinos u razvoju građevinarstva, a veliki broj ih je uspješno radi širom Evrope i svijeta. Fleksibilnost nastavnih planova (prema EUCEET) omogućuje da se prilagođavaju potrebama u privredi kroz sticanje znanja i iskustva. Kvalitet ovih studija je priznat na internacionalnom i državnom nivou. Kompatibilnost nastavnih planova sa onim u zemljama EU omogućuje razmjenu studenata sa zapadnoevropskim univerzitetima.

Trajanje
 • 3 godine / 180 ECTTS
Smjerovi
 • Opći odsjek
Mogućnost zaposlenja
 • Građevinske izvođačke firme
 • Projektantski biroi
 • Proizvodnja, prodaja i plasman građevinskih materijala
 • Državne institucije

Mašinski fakultet

Mašinski fakultet u Mostaru je osnovan davne 1959. godine. Počeo je kao Visoka tehnička škola mašinske struke, a od 1977. godine je u sastavu tada novoosnovanog Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru. Danas je Mašinski fakultet smješten u univerzitetskom kampusu u Mostaru. Mašinski fakultet ima svoju novu zgradu izgrađenu 2011. godine sa savremenim učionicama, laboratorijama i opremom.

Trajanje
 • 3 godine /180 ECTS
Smjerovi
 • Energetika
 • Dizajn proizvoda
 • Kompjuterski inžinjering
Mogućnost zaposlenja
 • Energetski sektor
 • Namjenska industrija
 • Konstruktivni biro
 • Proizvodni sektor
 • Uslužne djelatnosti

Nastavnički fakultet

Nastavnički fakultet je osnovan 1950. godine. Na fakultetu studiraju studenti iz svih krajeva BiH, kao i iz zemalja okruženja. U nastavnom procesu, pored 45 zaposlenika Fakulteta, angažovano je oko 50 nastavnika i saradnika sa Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću, Beogradu među kojima su najpoznatija imena iz oblasti visokog obrazovanja sa područja bivše Jugoslavije.

Trajanje
 • 4 godine / 240 ECTS
 • 3 godine / 180 ECTS
Smjerovi
 • Psihologija i sociologija
 • Razredna nastava
 • Biologija i hemija
 • Stručni studij iz oblasti Sporta
 • Sport i zdravlje
 • Pedagogija
Mogućnost zaposlenja
 • Osnovne i srednje škole
 • Institucije kulture i obrazovanja
 • Instituti
 • Ministarstva
 • Državne agencije
 • Sporski savezi i klubovi

Pravni fakultet

Pravni fakultet osnovan je 1976. godine. Fakultet organizuje i izvodi nastavu na I i II i III ciklusu studija po bolonjskom sistemu obrazovanja. Fakultet je savremeno opremljen. Posjeduje salu za simulovano suđenje i oglednu advokatsku kancelariju, tako da studenti stečeno znanje mogu primjenjivati i kroz praktični rad.

Trajanje
 • 4 godine / 240 ECTS
 • 3 godine / 180 ECTS
Smjerovi
 • Opći smjer
 • Kriminologija i sigurnosne studije
Mogućnost zaposlenja
 • Tijela državne, lokalne i javne uprave
 • Pravosudni organi, advokatura, notarijat
 • Sudska uprava
 • Privredna društva
 • Finansijske institucije
 • Javne i druge ustanove
 • Nevladine organizacije
 • Diplomatske i konzularne službe