Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

20-21

Akademska godina

Akademski kalendar Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, kojeg možete vidjeti u nastavku, je podijeljen na zimski i ljetni semestar od čega svaki traje po 15 sedmica. Pored termina planiranih za izvođenje nastave, pauza za ovjeru semestra, ispite i praznike, kalendar sadrži i informacije o drugim događajima koji se organizuju u okviru Univerziteta.