Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content
Horizon Europa kroz pripremu prijedloga projekata

Radionica: Horizon Europa kroz pripremu prijedloga projekata

Pozivamo sve zainteresovane sa Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, te drugih univerziteta i institucija u Bosni i Hercegovini, da učestvuju na radionici: "Horizon Europa kroz pripremu prijedloga projekata", a koja će se održati 29. maj 2024. sa početkom u 11:00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Registracija obavezna na: FORMA ZA REGISTRACIJU najkasnije do 27. maja 2024. godine u 11:00 sati. (Broj mjesta je ograničen)

Cilj radionice je popularizacija učešća istraživača sa univerziteta, istraživačkih centara, malih i srednjih preduzeća i drugih organizacija koje učestvuju (ili imaju namjeru učestvovati) na realizaciji EU projekata, sa posebnim značajem na učešće organizacija u okvirnom programu Horizon Europa.

Osim navedenog, ideja je da se kroz prikaz novih metoda učenja i podučavanja, te razmjenu iskustava učesnika, između ostalog, ukaže na potencijale i mogućnosti razvoja mehanizama podrške, izgradnju kapaciteta osoblja univerziteta i drugih institucija za pružanje adekvatne podrške za pripremu i realizaciju međunarodnih projekata.

Radionicu organizuje Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, kroz projekt "Promocija i jačanje učešća BH partnera u Horizon Europa. Klaster 4: Digital", a koji finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Termin: 29. maj 2024. godine u 11:00 sati

Lokacija: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Ekonomski fakultet