Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene osoblja na Politehničkom Univerzitetu u Ankoni za sedmicu međunarodne saradnju u julu 2024

Nominovati se može samo stalno uposleno nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta. Nastavno osoblje mora biti najmanje u zvanju docenta.

Oblasti na koje se moguće nominovati su ekonomija, mašinstvo, IT, građevina. Kvota je jedan (1).

Zainteresovano nastavno i nenastavno osoblje koji žele da ostvare razmjenu na Politehničkom Univerzitetu u Ankoni treba da se javi u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za nastavno i nenastavno osoblje uključuje sljedeće dokumente: plan aktivnosti, pismo motivacije (na engleskom jeziku) dokaz o poznavanju engleskog jezika i Europass CV (na engleskom jeziku).

Mobilnost se treba ostvariti od 15.07.2023. - 19.07.2023.

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 28.05.2024. godine u 23:59.