Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Mogućnost razmjene studenata na Karl Fransenz Univerzitetu u Grazu u ljetnom semestru 2024/25

Nominovati se mogu samo redovno upisani studenti Univerziteta.

Nominacije prvoupisanih studenta, apsolvenata i imatrikulanata se neće uzimati u obzir.

Studenti prvog i drugog ciklusa se mogu nominovati sve oblasti koje se daju na Karl Fransenz Univerzitetu u Gracu kao ponuda na engleskom jeziku dolaznim studentima, Kvota za studente je dva (2).

Zainteresovani studenti koji žele da ostvare razmjenu na Karl Fransenz Univerzitetu treba da se jave u Kancelariju za međunarodnu saradnju na international@unmo.ba mailom namjere.

Mail namjere za studente uključuje sljedeće dokumente: prijedlog ugovora o učenju potpisan od strane fakultetskog koordinatora, dokaz o znanju engleskog jezika, pismo motivacije (na engleskom jeziku), potvrda o statusu redovnog student sa prosjekom, sken pasoša i Europass CV (na engleskom jeziku).

Lista fakultetskih koordinatora Univerziteta je dostupna na: https://iro.unmo.ba/incoming/erasmus-faculty-coordinators/

Korisni linkovi:

Kancelarija za međunarodnu saradnju: https://international.uni-graz.at/en/

Online katalog predmeta: https://online.uni-graz.at/kfu_online/webnav.ini

Predmeti na engleskom jeziku: https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbENLVSuche.wbEnLvSuchePage

Vodič za pretragu kurseva: https://static.uni-graz.at/fileadmin/bib/downloads/studierende/incoming/ugo/bibwww_s_ugo_guidelines.pdf

Ugovor o učenju dostupan na: https://iro.unmo.ba/dokumenti/ (treći dokument odozgo).

Svi dokumenti se šalju elektronskim putem u PDF formatu do 05.07.2024.