Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS ZA IZBOR/PONOVNI IZBOR (REIZBOR)

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kanto ...

Konkurs za upis polaznika na Doktorski studij E...

JAVNI KONKURS ZA UPIS ČETVRTE GENERACIJE POLAZNIKA NA DOKTORSKI STUDIJ EVROPSKOG ...

KONKURS za upis studenata u prvu godinu I i II ...

Konkurs za upis u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. do 1.7.2024. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija u akademskoj 2024/2025. godini je otvoren od 5.6.2024. godine do 4.11.2024. godine.

KONKURS za prijem studenata u Studentski dom An...

Javni konkurs je otvoren od 5.6.2024. do 26.8.2024. godine.