Kontakti
Print verzija


Home
O Fakultetu
Oglasna tabla
Ispitni rokovi
Rezultati ispita
Rasporedi nastave
Stručni Studij Sporta
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Pedagoško-didaktička grupa predmeta
Drugi ciklus studija
Visine naknada
Konkurs - rezultati (I rok)
Konkurs - rezultati (II rok)
Konkurs - master
Educa
Sportski logos
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Oglasna tabla

1 week ago, 21.01.2015 at 11:27 | Obavještenja, Aktuelno|elmir.catrnja
Erasmus Mundus Action 2 je objavio aplikacije za stipendije za studente i akademsko osoblje. Naš Univerzitet je partner na četiri mreže a to su SUNBEAM, SIGMA A, EUROWEB + i GREEN TECH.

Za više informacija o ponuđenim programima možete se obratiti u Kancelariju za međunarodnu saradnju svakim radnim danom od 8:00- 15:00 h.

2 weeks ago, 16.01.2015 at 15:33 | Obavještenja|djenana.hajdar
Amela Tinjak, profesor pedagogije javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Evaluacija rada nastavnika u nastavnoj praksi" dana 20.02. 2015 godine u 13 sati.

2 weeks ago, 16.01.2015 at 12:05 | Obavještenja, Aktuelno|elmir.catrnja
Treća međunarodna škola ljudskih prava i socijalnog poduzetništva će se održati od 26. maja do 06. juna 2015. u Mostaru u saradnji Univerziteta i Buskerud i Vestfold Univerzitetskog koledža iz Norveške. Rok za slanje aplikacija je 01. april 2015.

2 weeks ago, 15.01.2015 at 14:08 | Obavještenja|djenana.hajdar
Mujo Kučanović, profesor pedagogije javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Identifikacija i prevencija mobinga među učenicima i nastavnicima srednje škole" dana 20.02. 2015 godine u 12 sati.

2 weeks ago, 15.01.2015 at 14:07 | Obavještenja|djenana.hajdar
Refik Kurtović, profesor razredne nastave javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Samovrednovanje kvaliteta rada nastavnika kao faktor poboljšanja kvalitete odgojno- obrazovnog rada " dana 20.02. 2015 godine u 11 sati.

2 weeks ago, 15.01.2015 at 14:06 | Obavještenja|djenana.hajdar
Edita Pajić, profesor pedagogijejavno će braniti magistarski rad pod nazivom "Akciono istraživanje u funkciji uključivanja djece s posebnim potrebama u predškolsku ustanovu" dana 20. 02. 2015 godine u 10 sati.

2 weeks ago, 15.01.2015 at 14:05 | Obavještenja|djenana.hajdar
Amra Osmanbegović, profesor sporta i tjelesnog odgoja javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Efekti aerobik-pilates treninga na motoričke sposobnosti i posturalne karakteristike" dana 18.02. 2015 godine u 11 sati.

2 weeks ago, 14.01.2015 at 14:06 | Obavještenja|djenana.hajdar
Dinka  Muratović,profesor sociologije javno će braniti magistarski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Transformacioni proces bosanskohercegovačke porodice” dana 27.02. 2015 godine u 12 sati.

2 weeks ago, 14.01.2015 at 14:04 | Obavještenja|djenana.hajdar
Droce Fatima, profesor hemije javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Interferentni momenat izoenzima CK (CKMB) u komparaciji i kliničkoj implikaciji kardioselektivnih markera troponina i mioglobina" dana 19.02. 2015 godine u  10 sati.

3 weeks ago, 12.01.2015 at 14:32 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve diplomirane studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2014.godini da će se svečana dodjela diploma - promocija održati u subotu, 14.2.2015.godine sa početkom u 11 sati u Sportskoj dvorani u Sjevernom logoru.

3 weeks ago, 12.01.2015 at 14:06 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve studente  I i II ciklusa studija koji su u prethodnoj godini položili sve ispite zaključno sa 30.9.2014.godine i ostvarili najmanju prosječnu ocjenu 8 ili više da se do 31.1.2015.godine sa indexom jave u studentsku službu.

3 weeks ago, 08.01.2015 at 12:12 | Obavještenja|djenana.hajdar
Mr. sc. Lejla Halvadžija javno će braniti doktorsku disertaciju pod "Socijalno pedagoška dimenzija aktivnog bavljenja mladih sportom” dana 19.02. 2015 godine u 12 sati.

3 weeks ago, 08.01.2015 at 12:10 | Obavještenja|djenana.hajdar
Mr. sc. Dean Kontić javno će braniti doktorsku disertaciju pod "Prediktivne vrijednosti određenih antropoloških obilježja u definiranju kvalitete vaterpolista juniora” dana 16.02. 2015 godine u 12 sati.

4 weeks ago, 05.01.2015 at 10:47 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavamo diplomirane studente dodiplomskog i diplomskog studija (II ciklus) koji su studij okončali u 2014.godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome i drugih troškova promocije najkasnije do 17.01.2015.godineuplatiti120 KM (dodiplomski studij) odnosno 300 KM (II ciklus - master) na žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet, uplatnicu sačuvati te istu ponijeti sa sobom na dan promocije.

 Molimo sve one koji su u prilici, a posebno diplomirane studente iz Hercegovačkoneretvanskog kantona da ranije dođu u studentsku službu sa uplatnicom da se potpišu u matičnu knjigu, ako će prisustvovati svečanoj dodjeli diploma.

 O terminu svečane dodjele diploma, studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice Fakulteta.

 


26.12.2014 at 14:54 | Obavještenja|djenana.hajdar
Majda Šehić, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Relacije između depresije, anksioznosti i agresivnosti kod studenata”  dana 30. 01. 2015 godine u 12 sati i30 minuta.

26.12.2014 at 14:53 | Obavještenja|djenana.hajdar
Cecilija Glavina, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Percepcija gimnazijalaca o tretmanu učenika, potrebi za psihologom i promjenama u obrazovanju” dana 30. 01. 2015 godine u 11 sati i 30 minuta.

26.12.2014 at 14:52 | Obavještenja|djenana.hajdar
Ćavar Maja, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Relacije između percepcije oblika, boja i inteligencije kod djece predškolske dobi” dana 30. 01. 2015 godine u 10 sati i 30 minuta..

23.12.2014 at 14:14 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavmo studente III godine Odsjeka Stručni studij iz oblasti Sporta, usmjerenje Sportovi i Specijalne namjene vojska i policija da će se vježbe iz predmeta Kondiciona priprema u sportu održati u subotu, 27.12.2014.godine u terminu od 12-14.00.sati

23.12.2014 at 11:09 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavamo studente II ciklusa studija - mastera i studente II i III godine Stručnog studija iz obasti Sporta da će prof.dr. Izet Rađo držati predavanja i dijeliti potpise dana 8.1.2015.godine sa početkom u 14 sati.
 
Predavanja iz slijedećih predmeta:
 
1. Tehnologija i modeli u (izabranom sportu) - II ciklus studija/master
2. Osnove sportskog treninga - III semestar Stručni studij iz oblasti Sporta
3. Menadžment ljudskih resursa u sportu - V semestar - Stručni studij iz oblasti Sporta (usmjerenje Menadžment u sportu)

19.12.2014 at 13:16 | Obavještenja|djenana.hajdar
Vuk Sabina, profesor pedagogije javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Stručno usavršavanje nastavnika u pedagoškoj teoriji i praksi” dana 23.01. 2015 godine u 11 sati.

18.12.2014 at 9:41 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavamo studente Odsjeka Sport i zdravlje da će se predavanja kod prof.dr. Husnije Kajmovića održati po slijedećem rasporedu:
 
 IV (četvrta) godina
 
Teorija i metodika judo-a                    petak, 19.12.2014.godine u 17 sati
 
 III (treća) godina
 
 
Hrvanje i Samoodbrana                       subota, 20.12.2014.godine u 8 sati

17.12.2014 at 10:37 | Aktuelno|djenana.hajdar
Januarsko-februarsko ispitne rokove za akademsku 2014./15.godinu može pogledati klikom na link ISPITNI ROKOVI
 
Prijave za ispit se kupuju u prizemlju zgrade Fakulteta, počev od ponedjeljka, 5.1.2015.godine, svakim radnim danom od 8.30.-11.30.sati.

17.12.2014 at 9:17 | Aktuelno|djenana.hajdar
 
Obavještavamo sve redovne i redovne samofinansirajuće studente prvog ciklusa i sve studente drugog ciklusa studija - mastera da će se ovjera zimskog semestra i upis ljetnog vršiti u periodu od 19.1.2015. - 21.2.2015.godine.
 
 

17.12.2014 at 9:05 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije do prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine za akad. 2014./15. godinu.

11.12.2014 at 10:12 | Obavještenja|djenana.hajdar
Muamer Hero, profesor sporta i zdravlja će braniti magistarski rad pod nazivom "Komparacija antropometrijskih karakteristika vrhunskih golmana najboljih ligaških takmičenja Evrope” dana 14.01.2015.godine u 13 sati.

10.12.2014 at 11:26 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve studente završnih godina koji su odslušali i ovjerili osam semestara/četiri godine u akademskoj 2013./14.godini, a nisu položili sve ispite i okončali studij, da je produžen rok za upis apsolventskog staža zaključno sa početkom januarsko-februarskog roka 2015.godine.

10.12.2014 at 11:08 | Aktuelno|djenana.hajdar
Na osnovu clana 237. Pravila Nastavnickog fakulteta, Nastavno-naucno vijece Nastavnickog
fakulteta, na sjednici odrzanoj 2.12.2014 godine donijelo je Odluke o načinu polaganja ispita u akademskoj 2014./15.godini po kategorijama.


10.12.2014 at 8:11 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Druga parcijalna provjera znanja održati će se 29.12.2014. (ponedjeljak) iz predmeta Socijalna filozofija i Građansko obrazovanje u 14:00h u učionici 1
Druga parcijalna provjera znanja iz predmeta Sociologija (svi odsjeci) 30.12. (utorak) u 12:00h u učionici 1.


dr.sc. Elvira Islamović, van.prof.

04.12.2014 at 12:24 | Obavještenja|djenana.hajdar
Mr. sc. Nermin Tufekčić javno će braniti doktorsku disertaciju pod „Kvalitet odgoja i obrazovanja mladih za ekološki održivi razvojdana 6. 01. 2015 godine u 11 sati.

04.12.2014 at 8:57 | Obavještenja|djenana.hajdar
Seminaru mogu prisustvovati oni kandidati, koji od 5. 12. - 26.12.2014 godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu dostave traženu dokumentaciju.

03.12.2014 at 15:54 | Obavještenja|djenana.hajdar

Obavještavamo studente da prof.dr.Elvira Islamović dolazi u subotu, 6.12.2014.godine. i obaveze će obaviti sljedećim rasporedom:

 

  -  Sociologija organizacije                 9-11:45h

   - Socijalna filozofija                         11:15-12:45h 

   - Građansko obrazovanje                  12-13:45h

   - Konsultacije za studente:                 13:45-14:30h


02.12.2014 at 16:06 | Obavještenja|djenana.hajdar
Predavanja za studente II i III godine Stručnog studija iz oblasti Sporta iz slijedećih predmeta:
 
1. Osnove sportskog treninga - II godina
2. Menadžment ljudskih resursa u sportu - III godina
 
kod prof.dr. Izeta Rađe će se održati u petak, 5.12.2014.godine u 15.30.sati u Sali za diplomske radove zumjesto planirane subote, 6.12.2014.godine.

21.11.2014 at 13:22 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da će se potpisi i predavanja iz predmeta Testiranje i mjerenje u sportu
kod prof.dr. Nijaza Skendera održati u subotu 29.11.2014. u 9:00 sati (nova zgrada).

17.11.2014 at 15:17 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Enisa Borovina,profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Stavovi i mišljenja nastavnika i stručnih saradnika o kriterijima upisa u prvi razred devetogodišnje osnovne škole"dana 19.12.2014.godine u 11 sati.

17.11.2014 at 15:12 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Senad Mulić, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Partnerstvo roditelja i osnovne škole u aspiraciji obrazovnih efekata” dana 19.12.2014.godine u 12 sati.

13.11.2014 at 12:45 | Obavještenja|tarik.sehic
Povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, utorak 25.11.2014. biće neradni dan.
Odlukom Kolegija rektora, neradni dan biće i ponedjeljak 24.11.2014. (uz obavezu da se sve obaveze planirane za taj dan odrade u subotu 29.11.2014.)

12.11.2014 at 12:24 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da će, u subotu 15.11.2014. godine,
prof.dr. Mile Ilić održati predavanja prema slijedećem rasporedu:
 
PORODIČNA PEDAGOGIJA I - od 8:00 do 11:00
INKLUZIVNA NASTAVA - od 11:00 do 13:00
ŠKOLSKA PEDAGOGIJA I - od 13:00 do 15:30
KOMPARATIVNA PEDAGOGIJA I - od 16:00 do 18:00

11.11.2014 at 14:14 | Obavještenja|tarik.sehic

11.11.2014 at 14:12 | Obavještenja|tarik.sehic

10.11.2014 at 11:15 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti koji trebaju potpise i upise ocjena kod prof.dr. Izeta Rađe da predaju indekse kod ass. Adnana Ademovića do 11.11.2014. u 14:00 sati.

10.11.2014 at 11:08 | Obavještenja|tarik.sehic
Nudi se ukupno 116 master i 29 doktorskih programa.

10.11.2014 at 10:57 | Obavještenja|tarik.sehic
U prilogu možete naći tabelu vezanu za ponudu predmeta koje Univerzitet nudi po Erasmus+ programima i Mevlana programu razmjene. Svaki fakultet ima svoj radni list za popunjavanje u excel-u, dok prvi radni list sadrži spisak oblasti.

07.11.2014 at 14:10 | Bez kategorije|elmir.catrnja
Laco Josipa, bakalaureat/bachelor muzičke teorije i pedagogije će braniti magistarski rad pod nazivom "Faktori za ocjenjivanje učenika iz predmeta Muzička kultura u osnovnoj školi” dana  13.12. 2014 godine u 10 sati.

07.11.2014 at 14:10 | Bez kategorije|elmir.catrnja
Ajla Behram, profesor muzičke kulture, teoretsko muzičkih predmeta će braniti magistarski rad pod nazivom "Refleksije komponenti muzičkog izražaja u vannastavnim aktivnostima na proces odgojno obrazovnih vrijednosti u nastavi osnovnih škola po Federalnom planu i programu u Mostaru” dana 13.12. 2014 godine u 11 sati.

07.11.2014 at 14:09 | Bez kategorije|elmir.catrnja
Nikica Greguš, diplomirani psiholog, će braniti magistarski rad pod nazivom "Relacije između slike o sebi, percepcije sadašnjosti i vizije budućnosti adolescenata” dana 12.12. 2014 godine u 10 sati.

07.11.2014 at 14:09 | Bez kategorije|elmir.catrnja
Anela Omanić, diplomirani psiholog će braniti magistarski rad pod nazivom ""Zadovoljstvo životom i samopoštovanje kod gimnazijalaca i srednjoškolaca” dana 12. 12. 2014 godine u 11 sati.

07.11.2014 at 10:12 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da će se predavanja kod prof.dr. Elvire Islamović
održati u subotu 8.11.2014. u 9:00 (nova zgrada).

06.11.2014 at 14:26 | Obavještenja|elmir.catrnja
Mr.sc. Fahrudin Aščić javno će braniti doktorsku disertaciju pod „Efekti programiranog kineziološkog tretmana na transfomaciju nekih antropoloških dimenzija i posturalnog statusa učenika i učenica IV – VI razreda osnovne škole” dana 10.12. 2014 godine u 14 sati.

05.11.2014 at 9:43 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavamo studente da će se predavanja, upisi ocjena, i potpisi kod prof.dr. Munira Talovića održati u subotu 08.11.2014. u 14:00 (nova zgrada).

21.10.2014 at 14:02 | Obavještenja|djenana.hajdar

20.10.2014 at 8:36 | Obavještenja|tarik.sehic
Upisi ocjena i potpisi iz predmeta na kojima je predmetni nastavnik prof.ddr. Lidija Pehar će se održati u utorak 21.10.2014. u 12.30h uči. 204.

13.10.2014 at 22:38 | Obavještenja|djenana.hajdar

Obavještavaju se studenti svih odsjeka da će se predavanja iz predmeta Sociologija održati u subotu, 18.10.2014.godine u 11:00h,a  iz predmeta Građansko obrazovanje u 12:30h.


13.10.2014 at 22:33 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavaju se studenti sociologije II i IV godina da će u subotu 18.oktobra imati predavanja iz predmeta:Sociologija organizacije u 9:00h, te iz predmeta Socijalna filozofija u 10:00h u Novoj zgradi u učionici predviđenoj rasporedom.

09.10.2014 at 15:16 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve studente završnih godina koji su odslušali i ovjerili osam semestara/četiri godine u akademskoj 2013./14.godini, a nisu položili sve ispite i okončali studij, da moraju zaključno sa 31.10.2014.godine upisati apsolventski staž.

08.10.2014 at 16:12 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavamo studente odsjeka Psihologija da će se upisi ocjena i potpisi na predmetima kod prof.dr. Borisa Hrabača (Anatomija i fiziologija CNS-a, Biološka psihologija I, Biološka psihologija II) održati u petak 10.10.2014. u 13:00 u Kabinetu za gostujuće profesore (Nova zgrada).

08.10.2014 at 15:38 | Obavještenja|tarik.sehic
Rasporedi nastave za zimski semestar u akademskoj 2014./2015.

07.10.2014 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo kandidate koji su se prijavili za upis u III (treću) godinu Odsjeka Stručni studij iz oblasti Sporta - doškolovanje, da će se upis vršiti u periodu od 8.10. - 15.10.2014.godine, svakim radnim danom u terminu od 10-12 sati.
 
Zainteresirani kandidati koji se nisu prijavili za upis se mogu obratiti u studentsku službu ili na telefon broj 036/571-216 te informisati o proceduri naknadnog upisa.
 

03.10.2014 at 9:17 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavamo studente da je otkazan dolazak prof.dr. Nijaza Skendera koji je bio predviđen za danas.

02.10.2014 at 11:18 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da će se upisi ocjena i potpisi iz predmeta
Metodika sporta osnovnoškolskog uzrasta i Testiranje i mjerenje u sportu (master studij)
kod prof.dr. Nijaza Skendera održati 03.10.2014. u 15:00 sati (nova zgrada).

29.09.2014 at 14:52 | Obavještenja|tarik.sehic
Potpise na ocjene iz predmeta na kojima je predmetni nastavnik prof. Dragoljub Krneta će se održati u petak 10.10.2014. u 8.00h - kabinet predmetne asistentice. Mole se svi studenti da poštuju navedenu satnicu.

 

© 2010, Nastavnički fakultet Mostar. Sva prava zadržana.