Kontakti | Brucoški vodič | Student Information Guide
Print verzija


Home
O Fakultetu
Oglasna tabla
Ispitni rokovi
Rezultati ispita
Rasporedi nastave
Stručni Studij Sporta
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Pedagoško-didaktička grupa predmeta
Drugi ciklus studija
Visine naknada
Konkurs - rezultati (I rok)
Konkurs - rezultati (II rok)
Konkurs - master
Educa
Sportski logos
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Oglasna tabla

17.07.2014 at 14:11 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Anel Cokić, profesor biologije, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom E. coli kao vodeći uzročnik urinarnih infekcija kod ambulantno lječenih bolesnika” dana 26. 08. 2014 u 10 sati.

16.07.2014 at 12:44 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Šakotić Nataša, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom "Predškolski odgoj u Bosni i Hercegovini, prednosti i nedostaci (sociološko pedagoška analiza)” dana 9. 09. 2014 u 15 sati.

16.07.2014 at 12:42 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Ćosić Almedina, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom "Religijski odgoj i obrazovanje u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini” dana 9. 09. 2014 u 14 sati.

16.07.2014 at 12:41 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Zora Grahovac, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom "Problemi reforme osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (sociološko-pedagoški pristup)” dana 9. 09. 2014 u 13 sati.

16.07.2014 at 12:38 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Zumreta Hodžić Kožar, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Uloga nagrađivanja i kažnjavanja učenika u poboljšanju komunikacije u nastavi nižeg osnovnoškolskog uzrasta” dana 9. 09. 2014 u 11 sati.

15.07.2014 at 13:06 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Nijaz Kurtović, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom ,,Primjena APA standarda u završnim radovima studenata pedagogije" dana 26. 09. 2014 u 11 sati.

15.07.2014 at 13:05 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Mirzeta Purić,profesor pedagogije i psihologije, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom "Odnos simptoma anksioznosti, depresivnosti i somatizacije kod djece u osnovnoj školi” dana 19. 09. 2014 u 12 sati.

15.07.2014 at 13:04 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Amira Prazina, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom "Samopoštovanje i zadovoljstvo životom parova sa djecom i onih bez djece" dana 4. 09. 2014 u 12 sati.

15.07.2014 at 13:02 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Amila Stranjak, profesor sporta, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom "Relacije karakteristika sportskih menadžera viših razina i izvora finansiranja rukometnih klubova” dana 4. 09. 2014 u 11 sati.

15.07.2014 at 13:01 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Vedran Ugljen, profesor sporta, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Definiranje utjecaja antropoloških prostora na uspješnost u sportskom penjanju”dana 4. 09. 2014 u 10 sati.

14.07.2014 at 12:07 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da će se upis ocjena kod prof.ddr. Lidija Pehar obaviti u srijedu, 16.07.2014. u 9 sati (kabinet za gostujuće profesore).

10.07.2014 at 10:05 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Obavještavamo sve kandidate od rednog broja 31-58, koji nisu primljeni na redovan studij Odsjeka Psihologija i sociologija, da se mogu, ako su zainteresirani u periodu od 14.7. - 18.7.2014.godine upisati na redovan studij uz plaćanje i vanredan studij.

10.07.2014 at 8:59 | Obavještenja|djenana.hajdar
Upis će se vršiti u periodu od 14.7. - 18.7.2014.godine svakim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

09.07.2014 at 12:54 | Aktuelno|tarik.sehic
Rang-liste primljenih kandidata u akademsku 2014./2015.

09.07.2014 at 10:18 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Obavještavamo studente da se pomjera satnica iz ispita Oporavak u sportu na Stručnom studiju iz oblasti Sporta sa 10 na 13 sati. Ispit će se održati u četvrtak, 10.7.2014.godine.

07.07.2014 at 11:47 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Potpisivanje ocjena kod prof.dr. Borisa Hrabača iz Biološke psihologije I će se vršiti u srijedu, 16.7.2014.godine u 11 sati - kabinet za gostujuće profesore.

03.07.2014 at 10:25 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Upis ocjena iz sljedećih predmeta: Psihopatologija 2, Procjena i tretman psihičkih poremećaja, Uvod u savjetovanje i psihoterapiju i Psihopatologija 1, održaće se u petak, 4.7. 2014. u 10:00 (kabinet predmetne ass.), a profesorica će potpisivati ocjene u četvrtak, 10.7.2014. u 10:00 (kabinet gostujućih profesora u novoj zgradi). Mole se studenti da poštuju navedeni termin za upis ocjena, jer će prof. davati samo potpise.

30.06.2014 at 8:23 | Obavještenja|tarik.sehic
Potpis na ocjenu iz predmeta Norma i kultura književnog jezikaKultura pismenog i usmenog izražavanja i Kultura izražavanja bit će održan u srijedu, 2.7.2014. god. u 10:00h u prof. kabinetu (Fakultet humanističkih nauka).

27.06.2014 at 15:59 | Bez kategorije|djenana.hajdar

Ispiti iz slijedećih predmeta kod doc.dr. Rijada Novakovića:

Metodika sporta mlađeg školskog uzrasta - 30.06.2014.

Metodika sporta srednješkolskog uzrasta – 28.06.2014.

Metodička praksa nastave sporta i zdravlja I – 03.07.2014.

Metodika sporta II – 02.07.2014.

Menadžment školskog sporta – 02.07.2014.

Dječija igra sa metodikom – 03.07.2014.

SE ODGAĐAJU ZA PONEDJELJAK, 07.07.2014. U 12:00.


27.06.2014 at 15:41 | Obavještenja|djenana.hajdar

27.06.2014 at 15:38 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Odsjek Sport i zdravlje, da se prijemni ispit pomjera za ponedjeljak, 7.7.2014.godine u 9 sati.

24.06.2014 at 10:34 | Bez kategorije|djenana.hajdar

23.06.2014 at 13:50 | Obavještenja|tarik.sehic
U srijedu, 25.06.2014. sa početkom u 9 sati u prostorijama Nastavničkog fakulteta održati će se okrugli stol "Usklađenost programskih sadržaja na Nastavničkom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru sa odgojno-obrazovnim ciljevima u osnovnim školama".

23.06.2014 at 8:42 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija produžava se do 4. jula 2014. godine.
 

20.06.2014 at 15:21 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Obavještavaju studente da će se upis ocjena kod prof.ddr.Lidija Pehar obaviti u ponedjeljak, 23.6.2016.godine u 12 sati.

19.06.2014 at 12:23 | Obavještenja|tarik.sehic
Upis ocjena iz predmeta Mentalno zdravlje biće u petak 20.6.2014. u 13:00 (kabinet predmetne ass.),
a profesorica će potpisivati ocjene u četvrtak 10.7.2014. u 10:00 (kabinet gostujućih profesora u novoj zgradi). Mole se studenti da poštuju navedeni termin za upis ocjena, jer će prof. davati samo potpise.

19.06.2014 at 9:49 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Obavještavamo studente II godine Odsjeka Sport i zdravlje, Stručnog studija iz oblasti Sporta kao i one koji nisu obavili praktzični dio nastave iz predmeta Aktivnosti u prirodi, a bili su obavezni, da će se praktična nastava održati u periodu od 28.6. - 5.7.2014.godine u Drežnici.
Studenti su dužni doći ispred Osnovne škole Drežnica u subotu, 28.6.2014,.godine u 15 sati, gdje će se obaviti sastanak sa njima. Sve dodatne informacije možete dobiti kod predmetnog nastavnika, doc.dr. Almira Pope i na mail almir.popo@unmo.ba.

18.06.2014 at 8:09 | Bez kategorije|djenana.hajdar

Obavještavaju se studenti da će se potpisi, upis ocjena i konsultacije  iz predmeta Statističke metode,  Metodologija naučno istraživačkog rada, Pedagogija sporta održati u petak 20.06. u 16h – nova zgrada.


16.06.2014 at 9:11 | Bez kategorije|djenana.hajdar

16.06.2014 at 9:09 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje za kandidate koji se prijave na konkurs za prijem novih studenata u akademskoj 2014./15.godini će se održati u ponedjeljak, 30.6.2014.godine u 9 sati.
 
Kandidati su obavezni sa sobom ponijeti:
 
- sportsku opremu (šorc, majica, patike)
- ličnu kartu
 
Klikom na dokument ispod možete preuzeti uslove i proceduru polaganja kvalifikacionog ispita.

11.06.2014 at 12:34 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Ispit iz predmeta Elokvencija naučnog stila, Odsjek Razredna nastava-II ciklus master, zakazan za 12.6.2014.godine,  se pomjera za ponedjeljak, 23.6.2014.godine u 12 sati zbog bolesti predmetnog nastavnika.

09.06.2014 at 14:45 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavamo studente da se pomjera SATNICA ispita kod prof.dr. Borisa Hrabača oglašenih 17.6.2014.godine u 12:00 za 13 sati  za slijedeće ispite:
 
Sport i zdravlje (od generacije 2010./11)
 
1. Fiziologija sporta i vježbanja
2. Sportska medicina i higijena
 
Stručni studij iz oblasti Sporta
 
1. Funkcionalna anatomija
2. Ishrana sportaša
 


09.06.2014 at 12:11 | Obavještenja|djenana.hajdar
Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2014/2015. godini traje od 9. juna/lipnja do 27. juna/lipnja 2014. godine.

05.06.2014 at 12:47 | Obavještenja|djenana.hajdar
Jasmina Marić, diplomirani psiholog, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom „Porodični odnosi i evaluativne komponente samopoimanja kao rizični faktori za pojavu ovisnosti o psihoaktivnim supstancama” dana 10.7.2014.godine u 12 sati.

04.06.2014 at 14:18 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavamo studente kojima treba potpis ili upis ocjene da će prof.dr. Izet Rađo
petak 6.6.2014. u 15:00 biti u novoj zgradi.

04.06.2014 at 12:27 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavamo studente kojima treba potpis da će prof.dr. Boris Hrabač
utorak 10.6.2014. u 15:30 biti u novoj zgradi.

04.06.2014 at 8:48 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavamo sve redovne studente da će se ovjera ljetnog semestra odnosno ovjera godine za vanredne studente vršiti u periodu od 9.6.2014. - 18.7.2014.godine.
 

30.05.2014 at 12:34 | Bez kategorije|djenana.hajdar

30.05.2014 at 9:01 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da će profesorica Pehar davati potpise u novoj zgradi 4.6. u 11:00
(kabinet za gostujuće profesore).

28.05.2014 at 9:12 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da će se konsultacije i potpisi iz predmeta Metode analize podataka i Statistika održati u subotu 31.05.2014. u 9:00 (nova zgrada).

22.05.2014 at 13:42 | Aktuelno|tarik.sehic
Objavljeni su termini ispita u junsko-julskom roku 2013/2014.
 
Možete ih pronaći OVDJE.

21.05.2014 at 14:26 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Nedžada Mlivo, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom„ Uticaj braka na društveni položaj porodice” dana 23.06. 2014 u 13 sati.

21.05.2014 at 14:25 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Esved Kajtaz, profesora sociologije, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom „Nivo ekološke svijesti učenika osnovnih i srednjih škola u gradu Mostaru i njihovo interesovanje za očuvanje životne sredine” dana 23. 06. 2014 u 12 sati.

20.05.2014 at 12:50 | Obavještenja|tarik.sehic
Nastavnički fakultet - Odsjek za Sport i Zdravlje u saradnji sa Klubom vodenih sportova "ORKA" dana 24.05.2014. godine na Španskom trgu sa početkom u 10:00 sati, organizira sportsko-rekreacijsku manifestaciju "DAN SPORTA I ZDRAVLJA".

Pozivamo sve studente, sportaše, rekreativce i sve ljude koji žele da budu aktivni da nam se pridruže, a sve u cilju promocije sporta, zdravlja i zdravih stilova života.

" Zdrav čovjek, ujedno je i bogat, iako toga nije svjestan"

19.05.2014 at 15:02 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavamo studente da je zbog elementarne nepogode otkazan dolazak prof.ddr. Lidije Pehar koji je trebao biti 20.05.2014., a datum narednog dolaska profesorice Pehar biće naknadno objavljen.

16.05.2014 at 19:20 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Ernad Čajdin, profesor sporta, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom „Komparacija fleksibilnosti nogometaša u futsalu i velikom nogometu" dana 19.6.2014.godine u 13 sati.


15.05.2014 at 14:35 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Jasmina Ribić, profesor pedagogije javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Stručno usavršavanje nastavnika i njihove profesionalne kompetencije" dana 20. 06. 2014 u 12 sati.

15.05.2014 at 14:00 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da se predavanja iz Metoda analize podataka kao i konsultacije kod predmetnog profesora otkazuju zbog elementarne nepogode. Naknadno će biti objavljen slijedeći termin dolaska profesora.

14.05.2014 at 11:46 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Metode analize podataka održati u subotu 17.05.2014. u 9:00 sati (nova zgrada). Studenti koji trebaju konsultacije ili potpis kod predmetnog profesora mogu doći u novu zgradu u 10:00 sati.

14.05.2014 at 11:40 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Seada Kuštrić, profesor pedagogije, javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom "Stavovi učenika osnovnoškolskog uzrasta o sadržajima TV programa" dana 20.06. 2014 godine u 11 sati.

14.05.2014 at 9:41 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti koji trebaju potpis kod profesorice Pehar da dođu u utorak 20.05.2014. u 12 sati u novu zgradu Nastavničkog fakulteta.

12.05.2014 at 8:58 | Aktuelno|djenana.hajdar

12.05.2014 at 8:37 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije do prijave ispita uplatiti III (treću) ratu školarine za akad. 2013./14. godinu i izmiriti obaveze prema Fakultetu.
Studenti koji su obnovili apsolventski staž plaćaju II (drugu) ratu školarine.
Napominjemo da je to uslov za prijavu ispita u junsko-julskom ispitnom roku.

10.05.2014 at 19:21 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Obavještavamo studente treće godine Odsjeka Sport i zdravlje da će se predavanja iz predmeta Sportska rekreacija kod prof.dr. Izeta Rađe održati u srijedu, 14.5.2014.godine u 15 sati.

09.05.2014 at 12:06 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Aldina Lulić, profesor biologije javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom „Predatorstvo kao način života ishrane Smuđa Sander lucioperca Linnaeus, 1758. i utjecaj na ihtiopopulaciju autohtonih vrsta riba u Jablaničkom jezeru" dana 16.06. 2014 godine u 10 sati.

09.05.2014 at 12:05 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Mr.sc. Ćamil Habul javno će braniti doktorsku disertaciju pod Identifikacija razlika trenda rasta i razvoja ventilacijskih pokazatelja dječaka i djevojčica u uzrasnom periodu od 11 do 15 godine” dana 12. 06 . 2014. u 13 sati.

05.05.2014 at 14:17 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Sarač Mensur, profesor sporta i zdravlja javno će braniti magistarski/master rad pod nazivom "Analiza rezultatske uspješnosti OK Kakanj na osnovu situacione efikasnosti u sezoni 2012/2013” dana 10.06. 2014 u 12 sati.

29.04.2014 at 12:50 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Mr.sc. Veselinka Milović javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovomGubitak posla i mentalno zdravlje" dana 04. 06 . 2014. u 12 sati.

29.04.2014 at 11:49 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Amela Pilav Karadža, profesor sporta i tjelesnog odgoja javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Organizaciona struktura i kompetencija menadžmenta ljudskih resursa ženskih rukometnih klubova u Bosni i Hercegovini” dana 30. 05. 2014 godine u 16 sati.

28.04.2014 at 14:39 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Ivan Mikulić, profesor sporta javno će braniti magistarski rad pod nazivom „Efekti kineziološkog tretmana na transformaciju motoričkih sposobnosti, motoričkih znanja i postularnog statusa učenika s posebnim potrebama"dana 30. 05. 2014 u 14 sati.

 

© 2010, Nastavnički fakultet Mostar. Sva prava zadržana.