Kontakti
Print verzija


Home
O Fakultetu
Oglasna tabla
Ispitni rokovi
Rezultati ispita
Rasporedi nastave
Stručni Studij Sporta
Dodiplomski studij
Postdiplomski studij
Pedagoško-didaktička grupa predmeta
Drugi ciklus studija
Visine naknada
Konkurs - rezultati (I rok)
Konkurs - rezultati (II rok)
Konkurs - master
Educa
Sportski logos
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

Oglasna tabla

12 hours ago | Obavještenja|djenana.hajdar
Ena Alikadić, profesor sporta i zdravlja, javno će braniti magistarski/master rad na II ciklusu studija pod nazivom "Efekti upotrebe različitih operatora kod usvajanja skijaških znanja za kandidate ski učitelja u BiH” dana 9. 04. 2015. godine u  12 sati.

yesterday, 04.03.2015 at 14:45 | Aktuelno|djenana.hajdar

yesterday, 04.03.2015 at 13:21 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve studente koji su na listi za nagradu dekana, da će se dodjela nagrada održati u srijedu, 11.3.2015.godine u 12 sati - Dekanat Nastavničkog fakulteta (sala za konferenciju).

2 weeks ago, 25.02.2015 at 8:23 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obnova završne godine studija - III (treće) na Stručnom studiju iz oblasti sporta te IV (četvrte) na svim ostalim studijskim programima, vršit će se u periodu od 3.3. - 31.3.2015.godine

2 weeks ago, 24.02.2015 at 19:57 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo studente Odsjeka Sport i zdravlje i Stručnog studija iz oblasti sporta, da će se svi odgođeni ispiti kod prof.dr. Izeta Rađe (drugi ispitni rok) održati u petak, 27.februara 2015.godine u 10 sati.

2 weeks ago, 19.02.2015 at 11:05 | Obavještenja, Aktuelno, Dodiplomski, Diplomski (Master)|elmir.catrnja
Rasporede nastave za ljetni semestar akademske 2014./15.godine može pogledati klikom na link RASPOREDI NASTAVE.

3 weeks ago, 18.02.2015 at 15:16 | Aktuelno|djenana.hajdar
Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Nastavničkog fakulteta, održanoj 2.2.2015.godine, donešena je Odluka o usvajanju liste studenata kojima će biti dodijeljena nagrada dekana.
O terminu dodjele nagrade dekana, studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem web-stranice Fakulteta.
Lista studenata se nalazi u pdf dokumentu.

3 weeks ago, 17.02.2015 at 18:15 | Aktuelno|djenana.hajdar
Upis ocjena kod doc.dr. Ćamila Habula će se održati u srijedu, 18.2.2015.godine u 13 sati - kancelarija za gostujuće profesore.

3 weeks ago, 17.02.2015 at 18:13 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo studente Odsjeka Sport i zdravlje i Stručnog studija iz oblasti sporta, da će se svi odgođeni ispiti kod prof.dr. Izeta Rađe održati u petak, 20.februara 2015.godine u 14 sati.

3 weeks ago, 12.02.2015 at 15:22 | Obavještenja|djenana.hajdar
Mladen Pavlinović, profesor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Uticaj morfoloških i motoričkih dimenzija na plovnost i start u plivanju" dana 16.03. 2015 godine u 12 sati.

3 weeks ago, 12.02.2015 at 14:14 | Aktuelno|djenana.hajdar
Ispiti na Odsjeku Pedagogija - II ciklus studija kod prof.dr. Refika Ćatića (drugi ispitni termin) će se održati po slijedećem rasporedu:
 
1. Menadžment u odgoju i obrazovanju                20.02. u 9 sati -   kabinet prof.dr.H.Musića
2. Planiranje i programiranje u nastavi                19.02. u 11 sati -  kabinet prof.dr.H.Musića

3 weeks ago, 12.02.2015 at 13:32 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo studente da se ispiti iz predmeta Antropomotorika i Kondiciona priprema u sportu na Stručnom studiju iz oblasti sporta kod doc.dr. Ekrema Čolakhodžića, zakazanih za 14.2.2015.godine, odgađaju za četvrtak, 19.2.2015.godine u 11 sati.

4 weeks ago, 07.02.2015 at 9:07 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo studente da se svi ispiti kod prof.dr. Elvire Islamović , zakazani za 21.2.2015.godine odgađaju za 28.2.2015.godine i to po slijedećem rasporedu:
 
Sociologija - 28.2.2015.godine u 9 sati
 
Građansko obrazovanje i Socijalna filozofija - 28.2.2015.godine u 10 sati
 
Molimo studente da prijave ispit na prvobitno zakazani termin.
Manage

4 weeks ago, 06.02.2015 at 13:11 | Obavještenja|elmir.catrnja
Admir Poturović profesor sporta javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Razlike u pokazateljima situacijske efikasnosti vrhunskih nogometaša u skladu sa pozicijom u ekipi” dana 13.03. 2015 godine u 12 sati.


4 weeks ago, 06.02.2015 at 13:10 | Obavještenja|elmir.catrnja
Sanjin Kulaglić, profesor sporta javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Efekti aerobik- Tae Bo treninga na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti rekreativaca" dana 13. 03. 2015 godine u 10 sati.

4 weeks ago, 05.02.2015 at 10:45 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo studente da se ispiti iz predmeta Sport i zdravlje I i Tjelesni i zdravstveni odgoj I odgađaju za petak, 6.2.2015.godine u 10 sati - Sportska dvorana.

5 weeks ago, 04.02.2015 at 22:48 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo studente da se svi ispiti kod prof.dr. Izeta Rađe, zakazani za 5.2.2015.godine odgađaju DO DALJNJEG.
 
O novom terminu ispita, studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice Fakulteta

5 weeks ago, 03.02.2015 at 12:01 | Obavještenja|elmir.catrnja
Mr. sc. Jasmin Zahirović javno će braniti doktorsku disertaciju pod "Kreiranje kriterijskih tablica antropoloških dimenzija i izrada elektronskog fitnes pasoša studentica u Bosni i Hercegovini”  dana 06.03. 2015 godine u 16 sati.

5 weeks ago, 03.02.2015 at 12:00 | Obavještenja|elmir.catrnja
Vanja Puce, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Ispitivanje depresije i samopoštovanja kod djece sa poteškoćama i bez poteškoća u razvoju” dana  06.03. 2015 godine u 14 sati.

02.02.2015 at 15:22 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Obavještavamo studente da se svi ispiti kod prof.dr. Izeta Rađe, zakazani za 4.2.2015.godine, pomjeraju za četvrtak, 5.2.2015.godine u 14 sati.

30.01.2015 at 18:43 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Irma Gorančić,diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Ispoljavanje bijesa, partnerski odnosi i afektivna vezanost kod studenata” dana 6.03. 2015 godine u 11 sati.

29.01.2015 at 16:50 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Emina Muminagić, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Spremnost na angažovanje i motivacija adolescenata za volonterski rad” dana 6.03. 2015 godine u 15 sati.

29.01.2015 at 16:49 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Čulibrk Jelena, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Povezanost percepcije obiteljskih odnosa i vršnjačkih grupa sa seksualnim aktivnostima adolescenata” dana 6.03. 2015 godine u 13 sati.

29.01.2015 at 16:48 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Mia Burić, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Kontrola emocija, perfekcionizam i porodična interakcija kod adolescenata” dana  6.03. 2015 godine u 12 sati.

21.01.2015 at 11:27 | Obavještenja, Aktuelno|elmir.catrnja
Erasmus Mundus Action 2 je objavio aplikacije za stipendije za studente i akademsko osoblje. Naš Univerzitet je partner na četiri mreže a to su SUNBEAM, SIGMA A, EUROWEB + i GREEN TECH.

Za više informacija o ponuđenim programima možete se obratiti u Kancelariju za međunarodnu saradnju svakim radnim danom od 8:00- 15:00 h.

16.01.2015 at 15:33 | Obavještenja|djenana.hajdar
Amela Tinjak, profesor pedagogije javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Evaluacija rada nastavnika u nastavnoj praksi" dana 20.02. 2015 godine u 13 sati.

16.01.2015 at 12:05 | Obavještenja, Aktuelno|elmir.catrnja
Treća međunarodna škola ljudskih prava i socijalnog poduzetništva će se održati od 26. maja do 06. juna 2015. u Mostaru u saradnji Univerziteta i Buskerud i Vestfold Univerzitetskog koledža iz Norveške. Rok za slanje aplikacija je 01. april 2015.

15.01.2015 at 14:08 | Obavještenja|djenana.hajdar
Mujo Kućanović, profesor pedagogije javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Identifikacija i prevencija mobinga među učenicima i nastavnicima srednje škole" dana 20.02. 2015 godine u 12 sati.

15.01.2015 at 14:07 | Obavještenja|djenana.hajdar
Refik Kurtović, profesor razredne nastave javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Samovrednovanje kvaliteta rada nastavnika kao faktor poboljšanja kvalitete odgojno- obrazovnog rada " dana 20.02. 2015 godine u 11 sati.

15.01.2015 at 14:06 | Obavještenja|djenana.hajdar
Edita Pajić, profesor pedagogijejavno će braniti magistarski rad pod nazivom "Akciono istraživanje u funkciji uključivanja djece s posebnim potrebama u predškolsku ustanovu" dana 20. 02. 2015 godine u 10 sati.

15.01.2015 at 14:05 | Obavještenja|djenana.hajdar
Amra Osmanbegović, profesor sporta i tjelesnog odgoja javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Efekti aerobik-pilates treninga na motoričke sposobnosti i posturalne karakteristike" dana 18.02. 2015 godine u 11 sati.

14.01.2015 at 14:06 | Obavještenja|djenana.hajdar
Dinka  Muratović,profesor sociologije javno će braniti magistarski rad na II ciklusu studija pod nazivom "Transformacioni proces bosanskohercegovačke porodice” dana 27.02. 2015 godine u 12 sati.

14.01.2015 at 14:04 | Obavještenja|djenana.hajdar
Droce Fatima, profesor hemije javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Interferentni momenat izoenzima CK (CKMB) u komparaciji i kliničkoj implikaciji kardioselektivnih markera troponina i mioglobina" dana 19.02. 2015 godine u  10 sati.

12.01.2015 at 14:32 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve diplomirane studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2014.godini da će se svečana dodjela diploma - promocija održati u subotu, 14.2.2015.godine sa početkom u 11 sati u Sportskoj dvorani u Sjevernom logoru.

12.01.2015 at 14:06 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve studente  I i II ciklusa studija koji su u prethodnoj godini položili sve ispite zaključno sa 30.9.2014.godine i ostvarili najmanju prosječnu ocjenu 8 ili više da se do 31.1.2015.godine sa indexom jave u studentsku službu.

08.01.2015 at 12:12 | Obavještenja|djenana.hajdar
Mr. sc. Lejla Halvadžija javno će braniti doktorsku disertaciju pod "Socijalno pedagoška dimenzija aktivnog bavljenja mladih sportom” dana 19.02. 2015 godine u 12 sati.

08.01.2015 at 12:10 | Obavještenja|djenana.hajdar
Mr. sc. Dean Kontić javno će braniti doktorsku disertaciju pod "Prediktivne vrijednosti određenih antropoloških obilježja u definiranju kvalitete vaterpolista juniora” dana 16.02. 2015 godine u 12 sati.

05.01.2015 at 10:47 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavamo diplomirane studente dodiplomskog i diplomskog studija (II ciklus) koji su studij okončali u 2014.godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome i drugih troškova promocije najkasnije do 17.01.2015.godineuplatiti120 KM (dodiplomski studij) odnosno 300 KM (II ciklus - master) na žiro-račun broj: 1610200000290613, primalac Univerzitet »Džemal Bijedić« - Nastavnički fakultet, uplatnicu sačuvati te istu ponijeti sa sobom na dan promocije.

 Molimo sve one koji su u prilici, a posebno diplomirane studente iz Hercegovačkoneretvanskog kantona da ranije dođu u studentsku službu sa uplatnicom da se potpišu u matičnu knjigu, ako će prisustvovati svečanoj dodjeli diploma.

 O terminu svečane dodjele diploma, studenti će biti blagovremeno obaviješteni putem web stranice Fakulteta.

 


26.12.2014 at 14:54 | Obavještenja|djenana.hajdar
Majda Šehić, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Relacije između depresije, anksioznosti i agresivnosti kod studenata”  dana 30. 01. 2015 godine u 12 sati i30 minuta.

26.12.2014 at 14:53 | Obavještenja|djenana.hajdar
Cecilija Glavina, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Percepcija gimnazijalaca o tretmanu učenika, potrebi za psihologom i promjenama u obrazovanju” dana 30. 01. 2015 godine u 11 sati i 30 minuta.

26.12.2014 at 14:52 | Obavještenja|djenana.hajdar
Ćavar Maja, diplomirani psiholog javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Relacije između percepcije oblika, boja i inteligencije kod djece predškolske dobi” dana 30. 01. 2015 godine u 10 sati i 30 minuta..

23.12.2014 at 14:14 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavmo studente III godine Odsjeka Stručni studij iz oblasti Sporta, usmjerenje Sportovi i Specijalne namjene vojska i policija da će se vježbe iz predmeta Kondiciona priprema u sportu održati u subotu, 27.12.2014.godine u terminu od 12-14.00.sati

23.12.2014 at 11:09 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavamo studente II ciklusa studija - mastera i studente II i III godine Stručnog studija iz obasti Sporta da će prof.dr. Izet Rađo držati predavanja i dijeliti potpise dana 8.1.2015.godine sa početkom u 14 sati.
 
Predavanja iz slijedećih predmeta:
 
1. Tehnologija i modeli u (izabranom sportu) - II ciklus studija/master
2. Osnove sportskog treninga - III semestar Stručni studij iz oblasti Sporta
3. Menadžment ljudskih resursa u sportu - V semestar - Stručni studij iz oblasti Sporta (usmjerenje Menadžment u sportu)

19.12.2014 at 13:16 | Obavještenja|djenana.hajdar
Vuk Sabina, profesor pedagogije javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Stručno usavršavanje nastavnika u pedagoškoj teoriji i praksi” dana 23.01. 2015 godine u 11 sati.

18.12.2014 at 9:41 | Obavještenja|djenana.hajdar
Obavještavamo studente Odsjeka Sport i zdravlje da će se predavanja kod prof.dr. Husnije Kajmovića održati po slijedećem rasporedu:
 
 IV (četvrta) godina
 
Teorija i metodika judo-a                    petak, 19.12.2014.godine u 17 sati
 
 III (treća) godina
 
 
Hrvanje i Samoodbrana                       subota, 20.12.2014.godine u 8 sati

17.12.2014 at 10:37 | Aktuelno|djenana.hajdar
Januarsko-februarsko ispitne rokove za akademsku 2014./15.godinu može pogledati klikom na link ISPITNI ROKOVI
 
Prijave za ispit se kupuju u prizemlju zgrade Fakulteta, počev od ponedjeljka, 5.1.2015.godine, svakim radnim danom od 8.30.-11.30.sati.

17.12.2014 at 9:17 | Aktuelno|djenana.hajdar
 
Obavještavamo sve redovne i redovne samofinansirajuće studente prvog ciklusa i sve studente drugog ciklusa studija - mastera da će se ovjera zimskog semestra i upis ljetnog vršiti u periodu od 19.1.2015. - 21.2.2015.godine.
 
 

17.12.2014 at 9:05 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije do prijave ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku uplatiti II (drugu) ratu školarine za akad. 2014./15. godinu.

11.12.2014 at 10:12 | Obavještenja|djenana.hajdar
Muamer Hero, profesor sporta i zdravlja će braniti magistarski rad pod nazivom "Komparacija antropometrijskih karakteristika vrhunskih golmana najboljih ligaških takmičenja Evrope” dana 14.01.2015.godine u 13 sati.

10.12.2014 at 11:26 | Aktuelno|djenana.hajdar
Obavještavamo sve studente završnih godina koji su odslušali i ovjerili osam semestara/četiri godine u akademskoj 2013./14.godini, a nisu položili sve ispite i okončali studij, da je produžen rok za upis apsolventskog staža zaključno sa početkom januarsko-februarskog roka 2015.godine.

10.12.2014 at 11:08 | Aktuelno|djenana.hajdar
Na osnovu clana 237. Pravila Nastavnickog fakulteta, Nastavno-naucno vijece Nastavnickog
fakulteta, na sjednici odrzanoj 2.12.2014 godine donijelo je Odluke o načinu polaganja ispita u akademskoj 2014./15.godini po kategorijama.


10.12.2014 at 8:11 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Druga parcijalna provjera znanja održati će se 29.12.2014. (ponedjeljak) iz predmeta Socijalna filozofija i Građansko obrazovanje u 14:00h u učionici 1
Druga parcijalna provjera znanja iz predmeta Sociologija (svi odsjeci) 30.12. (utorak) u 12:00h u učionici 1.


dr.sc. Elvira Islamović, van.prof.

04.12.2014 at 12:24 | Obavještenja|djenana.hajdar
Mr. sc. Nermin Tufekčić javno će braniti doktorsku disertaciju pod „Kvalitet odgoja i obrazovanja mladih za ekološki održivi razvojdana 6. 01. 2015 godine u 11 sati.

04.12.2014 at 8:57 | Obavještenja|djenana.hajdar
Seminaru mogu prisustvovati oni kandidati, koji od 5. 12. - 26.12.2014 godine na adresu Nastavničkog fakulteta u Mostaru putem pošte ili direktno na protokol Fakulteta, uz prijavu dostave traženu dokumentaciju.

03.12.2014 at 15:54 | Obavještenja|djenana.hajdar

Obavještavamo studente da prof.dr.Elvira Islamović dolazi u subotu, 6.12.2014.godine. i obaveze će obaviti sljedećim rasporedom:

 

  -  Sociologija organizacije                 9-11:45h

   - Socijalna filozofija                         11:15-12:45h 

   - Građansko obrazovanje                  12-13:45h

   - Konsultacije za studente:                 13:45-14:30h


02.12.2014 at 16:06 | Obavještenja|djenana.hajdar
Predavanja za studente II i III godine Stručnog studija iz oblasti Sporta iz slijedećih predmeta:
 
1. Osnove sportskog treninga - II godina
2. Menadžment ljudskih resursa u sportu - III godina
 
kod prof.dr. Izeta Rađe će se održati u petak, 5.12.2014.godine u 15.30.sati u Sali za diplomske radove zumjesto planirane subote, 6.12.2014.godine.

21.11.2014 at 13:22 | Obavještenja|tarik.sehic
Obavještavaju se studenti da će se potpisi i predavanja iz predmeta Testiranje i mjerenje u sportu
kod prof.dr. Nijaza Skendera održati u subotu 29.11.2014. u 9:00 sati (nova zgrada).

17.11.2014 at 15:17 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Enisa Borovina,profesor pedagogije, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Stavovi i mišljenja nastavnika i stručnih saradnika o kriterijima upisa u prvi razred devetogodišnje osnovne škole"dana 19.12.2014.godine u 11 sati.

17.11.2014 at 15:12 | Bez kategorije|djenana.hajdar
Senad Mulić, profesor razredne nastave, javno će braniti magistarski rad pod nazivom "Partnerstvo roditelja i osnovne škole u aspiraciji obrazovnih efekata” dana 19.12.2014.godine u 12 sati.

13.11.2014 at 12:45 | Obavještenja|tarik.sehic
Povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, utorak 25.11.2014. biće neradni dan.
Odlukom Kolegija rektora, neradni dan biće i ponedjeljak 24.11.2014. (uz obavezu da se sve obaveze planirane za taj dan odrade u subotu 29.11.2014.)

 

© 2010, Nastavnički fakultet Mostar. Sva prava zadržana.