Obavijest o odrzavanju usmenog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura knjizevnog jezika

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Darka Rajiča

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Maria Vlašića

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studenta Veldina Idriza

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Mirnese Zatega

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Minele Maksumić

Konsultacije i potpisivanje ocjena kod prof. dr. Spasenije Ćeranić

Termin potpisivanja ocjena: 9.3.2018. god. u 13 sati (kabinet gostujućih profesora u novoj zgradi)
Termin konsultacija za studente II ciklusa: 9.3.2018. god. u 13:30 (kabinet gostujućih profesora u novoj zgradi)

Rezultati ispita Metodska praksa likovne kulture osnovnoskolskog uzrasta 23-02-18

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Zdravke Jelić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Verice Šiljegović

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Mirsade Velagić

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Mensade Brkan

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Amile Kobiljar

Rezultati ispita iz predmeta: Osnove motorike

Rezultati ispita iz predmeta: Komunikologija u sportu

Rezultati ispita iz predmeta: KOndicioniranje u izabranom sportu

Upis ocjena kod prof. Vahidina Hadžiabdića

Obavještavaju se studenti koji su položili neki od ispita kod prof. Vahidina Hadžiabdića da će se potpisi na ocjene dijeliti u petak 23.02.2018. godine u 13 sati u kabinetu asistenta.

Rezultati ispita iz predmeta Predskolska pedagogija I, Specijalna pedagogija I i Pedagoske teorije

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održanog 16.02.2018. godine

Rezultati ispita iz predmeta Morfologija i fonetika, održanog 16.02.2018. godine