Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I

NB160176 - Šest
NB130160 - Pet

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Begović Dževade

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Nuhić Dženane

Rezultati Testa I iz predmeta Priroda i drustva

Rezultati ispita iz Socijalne psihologije II

Rezultati iz Socijalne psihologije II, ispit rađen 23.10.2017. 1. NB160176 - sedam - 7 - D 2. NB130172 - pet/šest - 5/6

Rezultati usmenog dijela ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika

NB130137 sedam
NB130032 sedam
NB130172 pet

Studenti mogu upisati ocjenu u cetvrtak, 26.10. u 12:15 h u mom kabinetu (Mo-sport).

Potpisivanje ocjena iz predmeta prof. dr. Spasenije Ćeranić i termin konsultacija za studente II ciklusa

Termin potpisivanja ocjena: četvrtak, 26.10. u 11 sati
(kabinet spoljnih saradnika, nova zgrada)
Termin konsultacija (studenti II ciklusa): četvrtak, 26.10. u 11:15
(kabinet spoljnih saradnika, nova zgrada)

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija II

NB130062 - 6
NB140090 - 6
NB130172 - 5

Rezultati pisanog dijela ispita iz Norme i kulture književnog jezika, održanog 18.10.2017. godine

NB130053 6
NB130172 6

Ostali studenti nisu položili.

Usmeni dio ispita je u utorak, 24.10.2017. godine u 13:00 h u uč. 4 (Mo-sport).

Rezultati ispita iz predmeta Edukacijska psihologija I

NB130062 - 6
NB130172 - 6

Rezultati ispita iz predmeta Psihologija mišljenja i inteligencije

NB160167 - 5

Javna odbrana diplomskog rada na drugom ciklusu/diplomskom studiju studentice Đurasović Radenke

Title

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija II i Predskolska pedagogija I

Termin dolaska prof.dr. Muhameda Omerovića

Obavještavamo studente da će prof.dr. Muhamed Omerović biti na fakultetu u subotu 14.10.2017.godine u 11:00, nova zgrada NF.

Rezultati ispita iz predmeta Sportska rekreacija

Univerzitetski studij Dizajn interijera - Raspored nastave za I godinu studija

Rezultati ispita iz predmeta Historija umjetnosti I, odrzanog 28.09.2017.

Rezultati ispita iz predmeta Norma i kultura književnog jezika

Ispit iz predmeta Norma i kultura književnog jezika, održan 27.9.2017. godine, položio je student NB140192, ocjena 6. Usmeni dio ispita održat će se u utorak, 3.10.2017. godine, kada ostali studenti mogu doći na konsultacije i uvid u radove.

Rezultati ispita iz predmeta Pedagogija slobodnog vremena i Predskolska pedagogija II

Rezultati ispita iz predmeta Religije svijeta i Religije savremenog svijeta, održanih 28.9.2017.godine