Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I cikusu Stručnog studija iz oblasti sporta za akademsku 2017/18.godinu i procedura prijave teme završnog rada

U nastavku se nalaze:
 
 
- Odluka o usvajanju tema za izradu završnih radova na I ciklusu Stručnog studija iz oblasti sporta za akademsku 2017./2018.godinu
- Obrazac prijave teme završnog rada na I ciklusu Stručnog studija iz oblasti sporta
- Procedura prijave teme završnog rada iz Pravila studiranja na prvom ciklusu/dodiplomskom studiju

Raspored predavanja za studente I i II ciklusa Stručnog studija iz oblasti sporta u akademskoj 2017./18.godini

U prilogu se nalazi raspored predavanja za studente I i II ciklusa Stručnog studija iz oblasti sporta u akademskoj 2017./18.godini.

Upražnjena mjesta za upis zainteresiranih kandidata na DRUGI CIKLUS/DIPLOMSKI STUDIJ u akademskoj 2017./18.godini

Na sjednici Naučno-nastavnog vijeća Nastavničkog fakulteta u Mostaru, održanoj 7.11.2017.godine donešena je Odluka o popuni upražnjenih mjesta NA DRUGOM CIKLUSU/DIPLOMSKOM STUDIJU nakon provođenja II upisnog roka za sve Odsjeke osim odsjeka Psihologija ZAKLJUČNO SA 30.11.2017.GODINE.

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u DRUGOM konkursnom roku u akademskoj 2017./18.godini - II ciklus studija/diplomski studij i UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

Rang-liste primljenih kandidata po Odsjecima se nalaze u prilogu.
Upis primljenih kandidata će se vršiti u periodu od 8.11. - 15.11.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe Nastavničkog fakulteta.

Novembarski ispiti za APSOLVENTE koji su zaključno sa 31.10.2017.godine upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su zaključno sa 31.10.2017.godine upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 15.11. - 30.11.2017.godine.
Prijava svih ispita od 6.11. - 10.11.2017.godine.
Ispitni rokovi po Odsjecima se mogu pogledati u nastavku.

Javna prezentacija rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta

Javna prezentacija rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta

Nastavnički fakultet, Odsjek sociologija domaćin javne prezentacije rezultata istraživanja naučno-istraživačkog projekta pod nazivom »Nivo participacije mladih u kulturi mladih u Mostaru« i panel diskusije na temu »Mladi i kultura mladih u Mostaru«.

Poziv Unije studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru svim studentima za učešće na Debatnom turniru

Poziv svim studentima Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru da uzmu učešće na Debatnom turniru koje će se održati u ponedjeljak i utorak, 6. i 7. novembra u Sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta (stara zgrada Pravnog fakulteta, zadnji sprat) - detalji u nastavku.

Nastavnički fakultet radom obilježio Noć istraživača 2017

Nastavnički fakultet radom obilježio Noć istraživača 2017

Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, zajedno sa organizacijskim jedinicama – fakultetima, već drugu godinu učestvuje u evropskom događaju pod nazivom Noć istraživača 2017, predstavljajući dostignuća iz sfere naučnoistraživačkog rada.

Produženje roka UPISA APSOLVENTSKOG STAŽA za SVE STUDENTE ZAVRŠNE GODINE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA - zaključno sa 31.10.2017.godine

Obavještavamo sve studente završne godine svih načina studiranja I CIKLUSA/DODIPLOMSKOG STUDIJA koji su u akademskoj 2016./17.godini prvi put upisali i ovjerili 8 semestar/IV godinu odnosno VI semestar/III godinu za studente Stručnog studija iz oblasti sporta te studente DRUGOG CIKLUSA/DIPLOMSKOG STUDIJA (upisani prvi put u akademskoj 2016./17.godini, odnosno u II godinu studenti Stručnog studija iz oblasti sporta), a NISU POLOŽILI SVE ISPITE i OKONČALI STUDIJ  TE UPISALI STAŽ ZAKLJUČNO SA 9.10.2017.GODINE,  da je na sjednici NNV-a održanoj 11.10.2017.godine donešena Odluka o produženju roka za UPIS APSOLVENTSKOG STAŽA ZAKLJUČNO SA 31.10.2017.GODINE svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

 
Molimo studente da ispoštuju produženje roka za upis apsolventskog staža, u protivnom neće moći pristupiti apsolventskim ispitnim rokovima u novembru 2017.godine.

Produženje roka za upis u II, III i IV godinu studentima Nastavničkog fakulteta zaključno sa 31.10.2017.godine

Obavještavamo sve studente Nastavničkog fakulteta da je na sjednici NNV-a održanoj 11.10.2017.godine produžen rok za upis u II, III i IV godinu  zaključno sa 31.10.2017.godine svakim radnim danom od 10-12 sati.
 

Oktobarski ispiti za APSOLVENTE koji su zaključno sa 9.10.2017.godine upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su u periodu od 2.10.-9.10.2017.godine upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 16.10. - 31.10.2017.godine.
Prijava ispita od 12.10.2017.godine.
Studenti prilikom prvog dolaska, MORAJU PRIJAVITI SVE ISPITE NA KOJE PLANIRAJU IZAĆI.
Rokovi po Odsjecima mogu se pogledati u nastavku.

Dolazak red.prof.Emira Nuhanovića na ispite - petak, 13.10.2017.godine u 10 sati

Obavještavamo studente Odsjeka Muzičke umjetnosti i Razredna nastava da će se svi ispiti koji su bili predviđeni u drugom ispitnom roku u septembru 2017.godine kod red.prof.Emira Nuhanovića održati u PETAK, 13.10.2017.GODINE U 10 SATI, učionica br.201.