Sportski logos

Sportski logos je naučno stručni časopis iz oblasti sporta i edukacije koji izdaje Nastavnički fakultet - Odsjek sport i zdravlje u Mostaru. Prvi broj časopisa je objavljen 2002 godine i namijenjen je svima koji žele publicirati vlastita dostignuća u sferi kineziologije kao nauke i srodnih naučnih disciplina. Izlazi dva puta godišnje, s tim da od 2017. godine svi radovi se objavljuju na engleskom jeziku. Časopis je indexiran u bazama podataka INDEX COPERNICUS I COBISS.BH.
 
Glavni urednik: Rijad Novaković
Odgovorni urednik: Ekrem Čolakhodžić
Sekretar redakcije: Elmir Čatrnja
 
Redakcijski odbor
prof. dr. Izet Rađo, prof.dr. Husnija Kajmović, prof. dr. Ekrem Čolakhodžić,  prof.dr. Nijaz Skender, prof. dr. Almir Popo, doc. dr. Rijad Novaković,  prof. dr. Damir Đedović,  prof.dr. Azer Korjenić.

Recenzenstki odbor
prof. dr. Izet Rađo (BiH), prof. dr. Ivica Radovanović (Republika Srbija), prof. dr. Žarko Kostovski (Republika Makedonija), Vladimir Koprivica (Republika Srbija), prof.dr. Ivan Prskalo (Republika Hrvatska), prof.dr. Vinko Lozovina, (Republika Hrvatska), prof.dr. Mutlu Turkmen (Turska), doc.dr. Serdar Uslu (Turska), prof. dr. Nusret Smajlović (BiH), prof. dr. Munir Talović (BiH), prof.dr. Nijaz Skender (BiH), prof. dr. Ekrem Čolakhodžić (BiH), prof.dr. Damir Đedović, prof.dr. Azer Korjenić, prof. dr. Asim Peco (BiH), prof. dr. Husnija Kajmović (BiH), prof.dr. Amra Nožinović Mujanović (BiH), prof.dr. Almir Popo (BiH), prof.dr. Rijad Novaković (BiH),

 
 
ISSN 2233-0852
Copyrights © 2015 & Sva prava zadržana | Nastavnički fakutet