Dijalog za budućnost: Obrazovanje za mir

Dijalog za budućnost: Obrazovanje za mir

Učenici hercegovačkih srednjih škola prisustvovali su predavanjima „Obrazovanje za mir", koja su dio aktivnosti projekta PRO|TOK (Pro-tolerancija, pro-obrazovanje, pro-kultura) koji SPKD Prosvjeta Mostar provodi u saradnji sa Nastavničkim fakultetom u sklopu projekta Dijalog za budućnost, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partrnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine.

Ovjera semestra (redovni i redovni samofinasirajući)/godine (vanredni) u akademskoj 2014./15.godini

Ovjera semestra (redovni i redovni samofinasirajući)/godine (vanredni) u akademskoj 2014./15.godini

Obavještavamo sve studente prvog i drugog ciklusa studija  da će se ovjera ljetnog semestra/godine  vršiti u periodu od 8.6.2015. - 30.6.2015.godine.

Uplata treće rate školarine za akademsku 2014./15.godinu po kategorijama

Uplata treće rate školarine za akademsku 2014./15.godinu po kategorijama

Obavještavamo sve studente da su obavezni najkasnije do prijave ispita u junsko-julskom ispitnom roku uplatiti III (treću) ratu školarine za akad. 2014./15. godinu.

Junsko-julski ispitni rokovi-akademska 2014./15.godina

Junsko-julski ispitni rokovi-akademska 2014./15.godina

Na sjednici NNV-a održanoj 5.5.2015.godine donešena je Odluka o junsko-julskim ispitnim terminima:
I ispitni termin - od 8.6. - 24.6.2015.godine
II ispitni termin - od 25.6. - 13.7.2015.godine
Junsko-julske ispitne rokove za akademsku 2014./15.godinu možete pogledati klikom na link kraj Odsjeka...
 
 
 
SVI SU ISPITNI TERMINI OGLAŠENI!!

Konkurs za izbor

Konkurs za izbor

Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, na osnovu Odluka Upravnog odbora Fakulteta broj: 141-1-&/225-1/15, 141-1-6/404-1/15 i 141-1-6/404-2/15 raspisuje konkurs za izbore navedene u tekstu Konkursa. Konkurs je objavljen dana 14.5.2015.godine u dnevnim novinama "Dnevni list". Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u "Dnevnom listu". Tekst konkursa i uslovi su navedeni u prilogu.

Konkurs za izbor

Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, na osnovu Odluka Upravnog odbora Fakulteta broj: 141-1-6/225-1/15, 141-1-6/404-1/15 i 141-1-6/404-2/15 raspisuje konkurs za izbore navedene u tekstu Konkursa. Konkurs je objavljen dana 14.5.2015.godine u dnevnim novinama "Dnevni list". Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u "Dnevnom listu". Tekst konkursa i uslovi su navedeni u prilogu.