Produženje roka za apliciranje - petak, 27.4.2018.godine

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru obavještava sve zainteresirane koji su završili dvogodišnji studij (VI stepen) nastavničkog smjera da planira organizirati doškolovanje to jest mogućnost nastavka školovanja (III i IV godina odnosno 240 ECTS bodova)) za sve studijske programe nastavničkog smjera.
Pored toga Nastavnički fakultet nudi mogućnost upisa na II ciklus (master studij odnosno 300 ECTS bodova)) za sve studijske programe nastavničkog smjera.
Molimo sve zainteresirane da se jave na maill: nf@unmo.ba kako bi pravovremeno i kvalitetno mogli obaviti sve pripreme za početak realizacije projekta. Zainteresirani trebaju popuniti aplikacioni obrazac, koji se nalazi na stranici Fakulteta (nf.unmo.ba) i vratiti na navedenu mail adresu najkasnije do 27.4.2018.godine.
Nastava i ispiti će biti organizirani u Bugojnu i Travniku.
Za dodatne informacije zvati 036 571 216

GO STYRIA SCHOLARSHIP PROGRAMME - Informacija o stipendiji

Austrijska ambasada u Sarajevu želi skrenuti pažnju na poziv za istraživačku stipendiju „GO STYRIA" koju dodjeljuje Univerzitet u Grazu za školsku 2018/2019. godinu.

Rok prijave je: 3. maj 2018. godine (u 13:00 sati).

Detalji se mogu pogledati u nastavku.

Dodjela nagrade voditelja univerzitetskog studija za studente Studija Zdravstvena njega - srijeda, 11.4.2018.godine u 11.30.sati

Obavještavamo studente studija Zdravstvena njega da će se dodjela nagrada voditelja univerzitetskih studija održati u srijedu, 11.4.2018.godine u 11.30.sati u amfiteatru 1 Ekonomskog fakulteta.
U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli nagrade voditelja univerzitetskog studija Zdravstvena njega.

Odluka o usvajanju rang liste primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije

U prilogu se nalazi Odluka o usvajanju rang liste primljenih kandidata na Doktorski studij iz oblasti kineziologije.

Raspored nastave za ljetni semestar na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2017./18.godini

U prilogu se nalazi raspored nastave za ljetni semestar na Odsjeku Stručni studij iz oblasti sporta u akademskoj 2017./2018.godini

Dodijeljena Nagrada dekana

Dodijeljena Nagrada dekana

Dana 26. 03. 2018. godine na Nastavničkom fakultetu je dodijeljena Nagrada dekana najboljim studentima. Jedanaest najboljih studenata koji su primili nagradu su: Jasmina Gerin, Amina Đonko, Adna Derviškadić, Indira Prguda, Edis Hodžić, Ana Kolak, Eldina Memić, Jasmina Kavazović, Ajla Salčin, Adnana Čorbadžić, Amina Zuhrić.

Upis imatrikulacije za studente završnih godina (IV godine, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i II ciklusa studija) kojima status ističe 31.3.2018.godine (apsolventi)

Obavještavamo studente ZAVRŠNIH GODINA (IV godine svi Odsjeci, III godine na Stručnom studiju iz oblasti sporta i studente II ciklusa studija-svi Odsjeci) kojima status ističe  31.3.2018.godine (apsolventi) da će se UPIS IMATRIKULACIJE vršiti u periodu od 2.4. - 30.4.2018.godine, svakim radnim danom u terminu od 10 do 12 sati u studentskoj službi.

Predavanje profesora sa Biološkog fakulteta Alexandru Ioan Cuza Univerziteta u Iaşiju, Rumunija

U periodu od 26.03.-30.03.2018. godine Nastavnički fakultet je u okviru programa razmjene akademskog osoblja - Erasmus+ KA107 (međunarodne kreditne mobilnosti) domaćin uvaženim profesorima, prof. dr. Mircea Nicusor Nicoara, dr. Gabriel-Ionut Plavan i dr. Oana-Alexandra Plavan, sa Biološkog fakulteta Alexandru Ioan Cuza Univerziteta u Iaşiju, Rumunija.
U okviru predviđene Erasmus+ šeme predavanja, profesori dr. Mircea Nicusor Nicoara, dr. Gabriel-Ionut Plavan i dr. Oana-Alexandra Plavan će studentima odsjeka Biologija i Hemija, održati sljedeća predavanja:

Predavač dr. Gabriel-Ionut PLAVAN
"WHO WE ARE AND WHAT ARE WE DOING? PERSPECTIVES FOR FUTURE COLLABORATION”

Prof. dr. habil. Mircea Nicusor NICOARA
"APPLICATIONS OF ECO-TOXICOLOGICAL ANALYSIS IN THE DIAGNOSIS OF AQUATIC ENVIRONMENTS QUALITY”

dr. Oana-Alexandra PLAVAN
"ENVIRONMENTAL IMPACT AND BIOACCUMULATION OF HEAVY METALS IN AQUATIC ORGANISMS FROM ROMANIAN SECTOR OF THE BLACK SEA”

u utorak, 27.3.2018., u učionici 206 Nastavničkog fakulteta, sa početkom u 10:30.
Pozivaju se zainteresovani profesori i studenti da prisustvuju predavanju.

Odluka o dodjeli Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2016./17.godini - ponedjeljak, 26.mart 2018.godine u 13 sati

 
U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli Nagrade dekana studentima Nastavničkog fakulteta s najboljim uspjehom ostvarenim u akademskoj 2016./17.godini.
Dodjela nagrada dekana će se upriličiti u ponedjeljak, 26.3.2018.godine  u 13 sati u sali za sastanke u Dekanatu Fakulteta.

Slike sa promocije 2018.godine

Obavještavamo diplomirane studente da slike sa promocije održane 10.2.2018.godine mogu preuzeti svakim radnim danom poslije 13 sati u portirnici Nastavničkog fakulteta u prizemlju zgrade Fakulteta.

Odluka o dodjeli nagrade voditelja univerzitetskog studija Dizajn interijera

U prilogu se nalazi Odluka o dodjeli nagrade voditelja univerzitetskog studija Dizajn interijera.
Datum dodjele biće naknadno utvrđen, o čemu će studenti biti blagovremeno obaviješteni putem oglasne ploče i web stranice Nastavničkog fakulteta.

Odluka o upisu na instruktivni seminar za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta.pdf

Lista primljenih kandidata na instruktivni seminar za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta.pdf

Javni konkurs za upis prve generacije polaznika na doktorski studij iz oblasti Kineziologije -PRODUŽENJE UPISNOG ROKA ZAKLJUČNO SA 23.3.2018.GODINE

Javni konkurs za upis prve generacije polaznika na doktorski studij iz oblasti Kineziologije -PRODUŽENJE UPISNOG ROKA ZAKLJUČNO SA 23.3.2018.GODINE

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odlukama Senata, broj: 101-1015/17 od 27. 4. 2017. godine i broj: 101-1263/17 od 26. 05. 2017. godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 668/15 od 28. 5. 2015. godine i Odlukom Senata broj: 101 - 2897 /17 od 28.12.2017. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje javni konkurs.
 
Produženje upisnog roka traje zaključno sa danom 23.3.2018. godine.

Jasmina Kavazović pobijedila na Splitskom polumaratonu u kategoriji U22

Jasmina Kavazović pobijedila na Splitskom polumaratonu u kategoriji U22

Studentica treće godine i demnostratorica na odsjeku Sport i zdravlje Jasmina Kavazović učestovala je na Splitskom polumaratonu koji je održan 25.02.2018. godine i osvojila je prvo mjesto u kategoriji žena U22.

Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine- 1. i 2.mart 2018.godine

Neradni dani povodom obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine- 1. i 2.mart 2018.godine

Obavještavamo studente da su povodom obilježavanja  1. marta -  Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 1.3.2018. i petak 2.3.2018. godine neradni dani.

Nadoknada je u subotu 10.3.2018. godine i radi se po rasporedu od petka.

Svim studentima čestitamo 1. mart- Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine!


Raspored nastave za II i IV semestar Univerzitetskog studija Zdravstvena njega u akademskoj 2017./18.godini

Martovski ispitni rokovi za APSOLVENTE koji su u akademskoj 2017./18.godini upisali apsolventski staž

Obavještavamo studente APSOLVENTE koji su u akademskoj 2017./18.godini upisali APSOLVENTSKI STAŽ da će se ispitni rokovi sa jednim terminom održati u periodu od 12.3. - 31.3.2018.godine.
Prijava svih ispita od 5.3. - 9.3.2018.godine.

Važno obavještenje

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru obavještava sve zainteresirane koji su završili dvogodišnji studij (VI stepen) nastavničkog smjera da planira organizirati doškolovanje to jest mogućnost nastavka školovanja (III i IV godina odnosno 240 ECTS bodova)) za sve studijske programe nastavničkog smjera.
Pored toga Nastavnički fakultet nudi mogućnost upisa na II ciklus (master studij odnosno 300 ECTS bodova)) za sve studijske programe nastavničkog smjera.
Molimo sve zainteresirane da se jave na maill: nf@unmo.ba kako bi pravovremeno i kvalitetno mogli obaviti sve pripreme za početak realizacije projekta. Zainteresirani trebaju popuniti aplikacioni obrazac, koji se nalazi na stranici Fakulteta (nf.unmo.ba) i vratiti na navedenu maill adresu najkasnije do 30.3.2018.
Nastava i ispiti će biti organizirani u Bugojnu i Travniku.
Za dodatne informacije zvati 036 571 216


Rukovodstvo Nastavničkog fakulteta Mostar

Program proslave 41. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Odluke o usvajanju tema i mentora na II ciklusu studija po Odsjecima za akademsku 2017./18. godinu i procedura prijave teme diplomskog rada

OGLAS ZA PRIJEM KANDIDATA NA INSTRUKTIVNI SEMINAR za polaganje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta

Nastavnički fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru organizuje instruktivni seminar iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta (Opšta/Opća pedagogija, Opšta/Opća psihologija, Didaktika, Metodika odgojno-obrazovnog rada i Metodika nastave), kako bi kandidatima pomogli u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.

Javni konkurs za upis prve generacije polaznika na doktorski studij iz oblasti Kineziologije

Javni konkurs za upis prve generacije polaznika na doktorski studij iz oblasti Kineziologije

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odlukama Senata, broj: 101-1015/17 od 27. 4. 2017. godine i broj: 101-1263/17 od 26. 05. 2017. godine, Odluke Upravnog odbora Univerziteta broj: 100 - 668/15 od 28. 5. 2015. godine i Odlukom Senata broj: 101 - 2897 /17 od 28.12.2017. godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje javni konkurs.
 
Produženje upisnog roka traje zaključno sa danom 23.3.2018. godine.

Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija i magistara nauka - subota, 10.februar 2018. godine u 11 sati

Promocija diplomiranih studenata I i II ciklusa studija i magistara nauka, koji su svoj studij završili u 2017. godini, održat će se u  subotu, 10.02.2018. godine u 11.00 sati u Sportskoj dvorani, Sjeverni logor, Mostar.
 
Molimo diplomirane studente sa područja Mostara i okoline, koji planiraju PRISUSTVOVATI SVEČANOJ DODJELI DIPLOMA,  da u periodu od 22.1. - 9.2.2018.godine dođu u studentsku službu sa uplatnicom da se potpišu u matičnu knjigu, da bi se izbjegle ogromne gužve na dan promocije.
 
Ostali diplomirani studenti mogu doći i na dan promocije, najkasnije do 10.30 sati sa uplatnicom, ako PLANIRAJU PRISUSTVOVATI SVEČANOJ DODJELI DIPLOMA.
 
Molimo sve diplomirane studente da svoje prisustvo svečanoj dodjeli potvrde na mail djenana.hajdar@unmo.ba ili na telefon 036/571-216 najkasnije do četvrtka, 9.2.2018.godine.

10. broj časopisa Educa

10. broj časopisa Educa

Izašao je novi broj časopisa Educa (godina X, broj 10, 2017). Elektronsko izdanje možete pogledati u arhivi časopisa.

Termini dolazaka profesora sa odsjeka Muzičke umjetnosti u januarsko-februarskim ispitnim rokovima 2018.godine

Dolasci svih profesora sa odsjeka Muzičke umjetnosti u januarsko-februarskim ispitnim rokovima se mogu pogledati u nastavku.

Obavijest o uplati diplome za sve studente I i II ciklusa koji su studij okončali u 2017. godini

Obavještavamo studente I i II ciklusa koji su okončali studij u 2017.godini da su obavezni na ime troškova izrade diplome najkasnije do 31.01.2018.godine uplatiti 100 KM (prvi ciklus), odnosno 200 KM (drugi ciklus). Informacije o načinu uplate se mogu pogledati u nastavku.