Odluka o raspoređivanju radnika iz reda administrativno-tehničkog osoblja na radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Rektor Univerziteta je 27.08.2015. donio Odluku br. 101-1-1017/15 o raspoređivanju radnika iz reda administrativno-tehničkog osoblja na radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru.

Godišnji odmor - od 20.7. - 23.8.2015.godine

Obavještavamo sve studente da su studentska služba i sekretarijat Nastavničkog fakulteta na godišnjem odmoru u periodu od 20.jula - 23.avgusta 2015.godine.

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u akademskoj 2015./16.godini - prvi konkursni rok i upis za sve primljene kandidate po kategorijama

Rang liste primljenih kandidata po Odsjecima u akademskoj 2015./16.godini - prvi konkursni rok možete pogledati klikom na Odsjek i dokument u pdf-u ispod.
Upis primljenih kandidata  u prvom konkursnom roku za akademsku 2015./16.godinu  će se vršiti u periodu od 9.7. - 16.7.2015.godine svakim radnim danom od 10-12 sati na šalteru studentske službe.

Septembarski ispitni rok - akademska 2014./15.godina

Na sjednici NNV-a održanoj 2.6.2015.godine donešena je Odluka o održavanju septembarskog ispitnog roka (Odluka br.142-1-6/502-70/15 od 3.6.2015.godine) u dva ispitna termina:

I ispitni termin - od 24.8.. - 9.9.2015.godine
II ispitni termin - od 10.9. - 30.9.2015.godine

Septembarske ispitne rokove za akademsku 2014./15.godinu možete pogledati klikom na na Odsjek ispod.

Prijemni ispit na Odsjeku Sport i zdravlje - subota, 4.7.2015.godine u 9 sati za kandidate koji su se prijavili na konkurs za prijem novih studenata u akademskoj 2015./16.godini

Konkurs za izbor

Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru, na osnovu Odluke Upravnog odbora Fakulteta broj:  141-1-6/518-1/15, raspisuje konkurs za izbor naveden u tekstu Konkursa. Konkurs je objavljen dana 16.06.2015. godine u dnevnim novinama "Dnevni list". Rok za dostavljanje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u "Dnevnom listu”.

Tekst konkursa i uslovi navedeni u prilogu.